Sökning: "Jonas olsson polisutbildningen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas olsson polisutbildningen.

  1. 1. Revir : Samverkan mellan polis och kriminalvård

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

    Författare :Jonas Andersson; Johan Olsson; [2007]
    Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Strategi taktik operation;

    Sammanfattning : Denna rapport syftar till att belysa problemen som uppstår när polis och kriminalvård skall samverka vid ett allvarligare upplopp på en av Sveriges kriminalvårdanstalter. Rapporten kommer att utreda det grundläggande ramverket för hur de två myndigheterna ska gå tillväga för att lösa en uppkommen situation. LÄS MER