Sökning: "Jonas Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden Jonas Andersson.

 1. 1. Procyclical effects of fair value accounting : A study of Nordic investment property companies

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Jonas Andersson; Frank van Dorsselaer; [2021]
  Nyckelord :Fair value accounting; IFRS; investment property; dividends; NAV deviation;

  Sammanfattning : Fair value accounting for investment property has been mandatory in the EU since the adoption of IFRS 13 and has been both heavily criticized and praised. Previous research suggests that there are some inherent issues with fair value accounting for investment property, such as lacking reliability and persistence of reported unrealized earnings. LÄS MER

 2. 2. Valkompetens på låg- och mellanstadiet : En studie om hur lärare arbetar med att utveckla elevers valkompetens och dess betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Jonas Andersson; Desirée Larsson Dahlberg; [2021]
  Nyckelord :låg- och mellanstadiet; studie- och yrkesvägledning; valkompetens; vägledning i vid bemärkelse; väl underbyggda studie- och yrkesval;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur vägledning i vid bemärkelse bedrivs på låg- och mellanstadiet samt vilken betydelse arbetet kan ha för elevernas utveckling av valkompetens utifrån lärares uppfattning. Problemformuleringen utgår från att alla elevers behov av vägledning ska tillgodoses i samtliga skolformer, däremot visar det sig att elever inte får kontinuerlig vägledning under sin utbildning. LÄS MER

 3. 3. Ökar omega-3-fettsyror graden av muskelproteinsyntes hos vuxna?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jonas Andersson; [2021]
  Nyckelord :Omega-3; Fish oil; physical performance; resistance training; adults; Omega-3; fiskolja; fysisk prestanda; styrketräning; vuxna.;

  Sammanfattning : Förlust av muskelmassa med åldrande försämrar den fysiska funktionen, vilket även minskarlivskvaliteten och kan leda till svaghet och för tidig död. Omega-3-fettsyror stimulerar protein-anabolism och kan därför vara användbart för att förebygga och behandla sarkopeni. LÄS MER

 4. 4. Företagsvärdering och kriser : En eventstudie om coronapandemins effekt på de noterade företagens värdering på OMXS30

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Ion Väyrynen Chytiris; Jonas Andersson; [2021]
  Nyckelord :Company valuation; Corona pandemic; COVID-19; Valuation multiples; Key figures; OMXS30; Stock market crisis; Företagsvärdering; Coronapandemi; Covid-19; Värderingsmultiplar; Nyckeltal; OMXS30; Börskris;

  Sammanfattning : Till följd av marknadens reaktion på viruset covid-19 föll aktieindexet OMXS30 i början av år 2020 med cirka 32 procent på en månad, för att sedan återhämta sig och uppnå värderingsnivåer som OMXS30 aldrig tidigare varit på. Vi har valt att studera coronapandemins effekt på företagsvärderingarna av de noterade företagen på OMXS30. LÄS MER

 5. 5. Pappor i vårdnadstvister

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jonas Andersson; [2021]
  Nyckelord :Father; child custody disputes; autobiography; intersectionality; hegemonic masculinity.; Pappa; vårdnadstvist; självbiografi; intersektionalitet; hegemonisk maskulinitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur fäder upplever sig bemötta av sociala myndigheter i utredningen kring vårdnaden om deras respektive barn samt undersöka hur normer, föreställningar och förväntningar kan förstås relaterat till faderskap. Studien utgick frånteorierna intersektionellt perspektiv och hegemonisk maskulinitet. LÄS MER