Sökning: "Jonas Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden Jonas Andersson.

 1. 1. Smartphone-based shade analysis using hemispherical fisheye imaging for local solar energy potential

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Jonas Andersson; [2020]
  Nyckelord :solar power; shading analysis; smartphone-based; fisheye lens; image segmentation; watershed transformation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the emerging trend of smartphone use and a rising demand for solar photovoltaic (PV) power worldwide, this master thesis project explores the potential to utilize commercially available fisheye lens optics in combination with a smartphone camera to capture and analyze local shading conditions. Photogrammetric studies involving hemispherical sky photos have since long been used for environmental studies and solar energy applications, although mostly with high-end costly equipment. LÄS MER

 2. 2. DIVISIONEN – FÖR EN FARLIGARE ARMÉ : En studie om möjligheter och utmaningar med att återinföra divisionsnivån ur ett arméperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Stefan Andersson; Jonas Norlander; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; army; division; organization; complexity; flexibility; Försvarsmakten; armén; division; fördelning; organisation; komplexitet; flexibilitet;

  Sammanfattning : Den svenska armén förbereder tillväxt i enlighet med Försvarsberedningens rapport Värnkraft och Försvarsmaktens budgetberäkningar. Tillväxten inkluderar ett återinförande av en ledningsnivå mellan brigaderna och arméstaben - Divisionsnivån. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhet och engagemang : - En studie om konsumenters uppfattning och förutsättning att konsumera hållbara produkter.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jonas Thordeman Andersson; Jakob Bertilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En hållbar konsumtion anses för sverige vara ett av agenda 2030 svårast mål att uppnå. Målet handlar om att behöva ställa om till en hållbar konsumtion. Därför är det viktigt att arbeta fram metoder som hjälper svenska konsumenter att göra just detta. LÄS MER

 4. 4. Describing the purchasing intention : For Swedish consumers regarding organic products

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jonas Andersson; Johan Vartanian; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats beskriver köpintentionen för ekologiska produkter och hur den kan påverkas. Studien kommer att använda sig utav Theory of Planned Behavior. Målet med arbetet är att beskriva vad som påverkar en individs köpintention med hjälp av kvalitativ analys av semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. An integrated simulation-based method for considering weather effects on concrete work tasks’ productivity and concrete curing

  L3-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Robert Larsson; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report presents an integrated simulation-based approach to study the on-site production of concrete frameworks by considering the multiple effects of weather on work task productivity and concrete curing process. The suggested approach enable to systematically study how different weather conditions and the use of climate-improved concrete in combination with different methods to shield concrete curing, affect construction time, cost, and carbon emissions. LÄS MER