Sökning: "Jonas Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden Jonas Andersson.

 1. 1. Otrygghet i cykeltrafiken. En kvalitativ studie om upplevd otrygghet hos cyklister i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Linnéa Andersson; Jonas Pettersson; [2018-06-27]
  Nyckelord :otrygghet; cykling; mobilitet; infrastruktur; beteende; Göteborg.;

  Sammanfattning : Städer och regioner runt om i världen försöker ställa om mot en mer hållbar mobilitet där fokus flyttas från bilar för att istället främja andra mer hållbara transportslag. En ökning av kollektivtrafiken samt att få fler att välja gång eller cykel som transportmedel ses som önskvärt. LÄS MER

 2. 2. Föryngring med tallsådd- ett underskattat alternativ?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Jonas Andersson; [2018]
  Nyckelord :browsing damage; Sweden; NIPF non-industrial forest owner; Tall; sådd; Sverige; betestryck; stamtäthet;

  Sammanfattning : I de svenska skogarna är tallen (Pinus sylvestris L.) det näst vanligaste trädslaget och konkurrerar bäst på torrare och blötare marker. Av den anledningen är det viktigt vid föryngring att ståndortsanpassa. Det har dock blivit allt vanligare att privata skogsägare planterar gran (Picea abies L. LÄS MER

 3. 3. En dator per elev - bra eller inte? En kvantitativ analys av hur lärare förhåller sig till 1:1 konceptet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Jonas Andersson; David Nyqvist; Johan Persson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Oikofobi i svensk kulturarvspolitik : En kvalitativ textanalys av Sveriges första kulturarvsproposition

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Jonas Andersson; [2018]
  Nyckelord :Oikophobia; Roger Scruton; Sweden; cultural heritage bill;

  Sammanfattning : In May 2017 Sweden’s first cultural heritage bill was approved by Sveriges riksdag, Sweden’s national legislature. Before being approved of, the bill had received a great amount of attention in the public debate from different parties like the media, the civil society and the political parties. LÄS MER

 5. 5. Framtidens expressionssystem för svåruttryckta proteiner : Utvärdering av tolv expressionssystem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Pontus Andersson; Selma Edenståhl; Elin Eriksson; Tora Hävermark; Jonas Nielsen; Alma Pihlblad; [2018]
  Nyckelord :Expressionssystem; proteinuttryck; Corynebacterium glutamicum; Lactococcus lactis; Pseudomonas fluorescens; Pseudoalteromonas haloplanktis; Ralstonia eutropha; Streptomyces lividans; Aspergillus; ​Chlamydomonas reinhardtii; Hansenula polymorpha; Leishmania tarentolae; ​Physcomitrella patens; suspensionsbaserade växtceller;

  Sammanfattning : Today, recombinant expression of proteins is used for a variety of purposes. One of these is the production of allergens, which are vital components in allergy diagnostics. However, traditional expression systems such as ​Escherichia coli​ and ​Pichia pastoris​ might not have the capacity to express all proteins of interest. LÄS MER