Sökning: "Kvällsvarden i Emmaus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kvällsvarden i Emmaus.

  1. 1. En vildsint konstnär i historiografisk belysning : analys av tolkningarna av Caravaggios Kvällsvarden i Emmaus

    Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Gustavo Molé; [2010]
    Nyckelord :Caravaggio; Kvällsvarden i Emmaus; tolkningar;

    Sammanfattning : I uppsatsen behandlas Caravaggio som person och konstnär samt hans verk. Syftet med detta var att titta närmare på olika spekulativa tolkningar som finns av Caravaggios konst och hur hans välkända vilda natur kan ha präglat hans skapande. LÄS MER