Sökning: "Lena Svensson Vukovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lena Svensson Vukovic.

  1. 1. Den osynliga svenskan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Lena Svensson Vukovic; Jessica Tapia; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bland lärare i år 2-6 och elever år 4-6 vill vi försöka ta reda på om och då eventuellt hur synen på svenskämnet skiljer sig åt. Vi vill också undersöka svenskundervisningens betydelse och funktion i övriga skolämnen. LÄS MER