Sökning: "Linus Dahlin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linus Dahlin.

 1. 1. Undersökning av värmeförluster genom kantbalk vid användning av golvvärme : En simuleringsundersökning i COMSOL Multiphysics

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Linus Dahlin; Marcus Hedman; [2018]
  Nyckelord :COMSOL; Edge beam; Energy usage; Thermal needs; Underfloor heating; COMSOL; Energianvändning; Golvvärmesystem; Kantbalk; Värmebehov;

  Sammanfattning : I Sverige ställs allt högre krav på nya byggnader genom bestämmelser och lagar som påverkar energianvändningen. Byggnader kan värmas upp med hjälp av olika typer av distributionssystem såsom radiatorer och golvvärme. Värmebehovet hos byggnaden baseras på hur mycket värmeenergi som behövs för att uppnå termisk komfort. LÄS MER

 2. 2. Analys av leveransprecision från leverantörer till Saab Aerosystems

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Linus Dahlin; Malin Segerborg; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Saab Aerosystems anser sig har i dagsläget problem med leveransprecision från leverantörer in till produktion. Tidsfönstret leverantörerna har att förhålla sig till är en vecka före och efter det utlovade datumet. En stor del av leveranserna faller utanför den givna tidsramen i dagsläget. LÄS MER