Sökning: "Maria Stebrant"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Stebrant.

  1. 1. Lagen om finansiell rådgivning : Förändringsanalys

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

    Författare :Maria Stebrant; [2005]
    Nyckelord :Lagen om finansiell rådgivning; företagsstyrning; FöreningsSparbanken;

    Sammanfattning : Bakgrund: Konsumenterna har ökat sina investeringar i finansiella instrument men kunskapen om dessa inte har ökat i samma takt. En del människor har inte varit medvetna om de risker som ett sparande i denna form innebär, utan har med förskräckelse sett sina sparade pengar försvinna när börsen gått dåligt. LÄS MER