Sökning: "Medelbar skada"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Medelbar skada.

 1. 1. Om indirekt- och "indirekt" indirekt skada : Enskilda aktieägares rätt till ersättning vid skadegörande handling av organledamot jämte genomsyn i koncernförhållanden

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Anna Wall; [2012]
  Nyckelord :Indirect injury; Indirekt indirect injury; 29:1 1 st. 2 men. ABL; Indemnity according to ABL; 1:3 ABL; Piercing the corporate veil; Corporate member´s duty of loyalty; Indirekt skada; Medelbar skada; Indirekt indirekt skada; 29:1 1 st. 2 men. ABL; Skadestånd enligt ABL; 1:3 ABL; Ansvarsgenombrott; Genomsyn; Ansvarsgenombrott i betydelsen genomsyn; Normskyddsläran; Bolagsledningens lojalitetsplikt;

  Sammanfattning : I de fall enskilda aktieägare tillfogas skada, genom organledamots handlande, innehar dessa rättigheten att påkalla skadeståndsansvar enligt 29:1 1 st. 2 men. ABL. I den svenska rättstillämpningen ter sig dock tillämpningen av paragrafen, i samband med indirekta skador, problematisk. LÄS MER

 2. 2. Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör gentemot aktieägare för medelbar skada

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Forsgård; [2002]
  Nyckelord :Law;

  Sammanfattning : Ingen resumé lämnad.... LÄS MER