Sökning: "Mitt hem är mitt slott"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mitt hem är mitt slott.

  1. 1. Ritningar och underhållsplaner på bostadshus vid Aspa Gård

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

    Författare :Camilla Larsson; [2008]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Året var 1942 då egendomen Löfstad slott tillföll Svenska riddarhuset och Östergötlands Fornminnes‐ och Museiförening (nuvarande Östergötlands länsmuseum). Den sista ägarinnan på slottet, Emily Piper, testamenterade egendomen och ville med testamentet bevara slottet för att visa upp det för allmänheten som ett ”verkligt typiskt exempel på ett adligt hem på ett gammalt svenskt gods under 1800‐talet”. LÄS MER