Sökning: "Mittuniversitetet"

Visar resultat 16 - 20 av 5477 uppsatser innehållade ordet Mittuniversitetet.

 1. 16. Bedömning och lindring av postoperativ smärta : ur sjuksköterskans perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Danijela Peric; Pramila Rimal; [2020]
  Nyckelord :Bedöma och lindra; erfarenhet; litteraturöversikt; omvårdnad; postoperativ smärta; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativ smärta upplevs efter ett kirurgiskt ingrepp. Det är en individuell upplevelse och kan leda till olika komplikationer, bland annat kronisk smärta, sämre sårläkning och mortalitet. Det är sjuksköterskans uppgift att bedöma och lindra den postoperativa smärtan. LÄS MER

 2. 17. Sjuksköterskans erfarenheter av svårläkta sår; : med utgångspunkt från sjuksköterskans sex kärnkompetenser

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Malin Rosén; Marie Stoltz; [2020]
  Nyckelord :deduktiv; kunskap; kvalitet; kärnkompetenser; omvårdnad; tid;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 18. Egenvård vid diabetes typ 2 : Ur patientperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Fartun Mohamed; Tuan Tran; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 2; egenvård; litteraturöversikt; livsstilsförändringar; patienten; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 drabbar vanligtvis personer i medelåldern men de senaste åren hade det förekommit hos barn och yngre personer. Det är en kronisk sjukdom som går att hantera med hjälp av egenvård. LÄS MER

 4. 19. Högläsningens positiva verkan : En kvalitativ studie om hur tre lärare använder högläsning ochskönlitteratur i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Sanna Lundgren; [2020]
  Nyckelord :högläsning; läsförståelse; skönlitteratur;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 20. Kvinnan i historieboken : - En undersökning av kvinnans roll i läromedel i historieämnet under Lgy 70 samt Gy11

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Christoffer Tor Hansen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER