Sökning: "Didactics"

Visar resultat 1 - 5 av 834 uppsatser innehållade ordet Didactics.

 1. 1. Animationer i kemiundervisningen : Ett vägledande material för användning av animationeri kemiundervisningen i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Matthias Hultin; Emma Perhult; [2020]
  Nyckelord :animations; chemistry education; learning; didactics; prior knowledge; animationer; kemiundervisning; lärande; didaktik; förkunskaper;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka animationer i kemiundervisning på gymnasieskolan. Mer specifikt: att utreda hur animationer för närvarande används i undervisningen, vilken betydelse förkunskaper har på elevens förståelse av animationer och även hur förståelsen påverkas av animationens design. LÄS MER

 2. 2. What's not to like? : Historiebruk kring Ivan Aguéli 1920-2020

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johan Arvidsson Lille; [2020]
  Nyckelord :Ivan Aguéli; use of history; culture of history; symbolic figure; Ivan Aguéli; historiebruk; historiekultur; symbolgestalt;

  Sammanfattning : This essay studies the use of history concerning the Swedish nineteenth century painter Ivan Aguéli. It places itself in the field of didactics of history where, in this case, the use of history on a societal scale is being analyzed. LÄS MER

 3. 3. Samhällskunskapsämnet och en mångkulturell undervisning : Samhällskunskapslärares uppfattningar om arbete med mångkulturell undervisning inom ämnesområdet demokrati

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Linn Östergren; [2020]
  Nyckelord :Mångkulturell undervisning; demokratiundervisning; samhällskunskap; samhällskunskapslärare; intervju;

  Sammanfattning : Due to the constantly evolving globalization of our societies, it is highly relevant to investigate how the Swedish civics teaching works to educate students into becoming well-functioning democratic citizens, who are well adapted to their multicultural environment. Thereby this study aims to explore five upper secondary school civic teachers’ attitudes towards incorporating multicultural teaching in their mission to provide students with a fulfilling democratic education. LÄS MER

 4. 4. Kvalitet i en lärarutbildning -En intervjustudie med nyblivna lärare i samhällskunskap om deras perspektiv på lärar-utbildningen efter en tids arbete som lärare.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johannes Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Higher education; Teacher; Quality; Assessment; Measurement;

  Sammanfattning : The growing interest of quality measurements and assessments in school is nothing new. Over the past decades in Europe, PISA and TIMMS have become standard quality measurements in how well students perform. LÄS MER

 5. 5. Historieläromedels vetenskapliga grund : Framställningen av drottning Kristina mellan två historiedidaktiska traditioner

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Martin Wejde; [2020]
  Nyckelord :Drottning Kristina; empirism; historiedidaktik; historiefilosofi; historiemedvetande; historiskt tänkande; läromedel; vetenskaplig grund.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att urskilja hur en vetenskaplig grund kan synas och tolkas i framställningen av drottning Kristina i historieläromedel. Den vetenskapliga grunden representeras i undersökningen av två historiedidaktiska traditioner: en empirisk tradition, samt en historiefilosofisk tradition. LÄS MER