Sökning: "Neuropsykiatrisk återgivning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Neuropsykiatrisk återgivning.

  1. 1. "kanske lite annorlunda" : Föräldrar berättar om upplevelsen av sitt barn efter en neuropsykiatrisk utredning på BUP

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Erika Mikaelsson; Elisabeth Urman; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna studies syfte var att undersöka betydelsen av en neuropsykiatrisk utredning för föräldrars upplevelse av sitt barn. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem föräldrar vars barn genomgått en neuropsykiatrisk utredning på BUP i Umeå. LÄS MER