Sökning: "Nils Nordin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nils Nordin.

  1. 1. Stomi och sexualitet : En litteraturstudie om stomiopererades upplevelser av sin sexualitet

    Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

    Författare :Nils Nordin; Caroline Tegerstrand; [2012]
    Nyckelord :ostomy; stoma; sexuality; altered body; experiences; stomi; sexualitet; förändrad kropp; upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Mellan 20000 och 25000 personer beräknas leva med stomi i Sverige. Dessa patienter har olika bakgrundsproblematik där tarm-och urinblåsecancer samt inflammatoriska tarm-sjukdomar är vanligast förekommande. LÄS MER