Sökning: "Pettersson Ove"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pettersson Ove.

  1. 1. Den ryska bylinans propagandafunktion i sovjetisk lyrik

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

    Författare :Ove Pettersson; [2018]
    Nyckelord :bylina; Majakovskij; propaganda;

    Sammanfattning : .... LÄS MER