Sökning: "Raul Valencia"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Raul Valencia.

  1. 1. Fisker Automotive : Ett företags aktiepris på börsintroduceringsdagen

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Raúl Valencia López; Lenita Larsson Klostermark; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Hur värderar man ett företag som står inför en börsintroduktion? Vilka faktorer skall inkluderas respektive exkluderas vid prissättningen av ett företag? Dessa frågor spelar en central roll i detta arbete.För att på ett så pedagogiskt och korrekt sätt som möjligt kunna urskilja denna verklighet har vi valt att följa ett företag som i skrivande stund står inför en börsintroduktion på den amerikanska börsmarknaden. LÄS MER