Sökning: "Richard Ring"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Richard Ring.

 1. 1. ''Im heftigsten Sturme des Mitgefühls'' : Buddhistische oder indomanische Tendenzen in Richard Wagners Götterdämmerung

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Fabius Witt-Brattström Engdahl; [2019]
  Nyckelord :Wagner; Buddhismus; Götterdämmerung; Indomanie;

  Sammanfattning : In Richard Wagners Musikdramen kommen mehrere zeittypische philosophische, sozialkritische und religiöse Strömungen zum Ausdruck. In seiner Tetralogie und vielleicht wohlbekanntesten Werk Der Ring des Nibelungen finden wir, wohl infolge des langen und ereignisvollen Konzeptionsprozesses des Werkes, den prägnantesten Kern dieses künstlerischen Ausdrucks. LÄS MER

 2. 2. Radiocarbon around the Carrington event

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Damien Pierce; [2016]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The Sun is a volatile and complex body, understanding its behaviour is key to the continued operation of modern technology. The Carrington event was a violent white light event and generally believed to have lead to one of the largest solar storms in modern human history. LÄS MER

 3. 3. Några enstaka raubär på ladingen : En uppsats om attityder till den gotländska dialekten

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Lovisa Öhlund; [2007]
  Nyckelord :Dialekt;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om bruket av och attityden till dialekten gotländska. De 58 informanterna är elever som går i första ring på Richard Steffengymnasiet i Visby och de har deltagit i undersökningen genom att de har svarat på en enkät. LÄS MER

 4. 4. Valkyrieritten som filmmusik : Wagners musik i fyra filmer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Adina Schnelzer; [1998]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Adina Schneltzer: Valkyrieritten som filmmusik. Wagners musik i fyra filmer. Uppsala: Musikvetenskap, 1998. C-uppsats (60 p). LÄS MER