Sökning: "Robert Korsgaard"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Robert Korsgaard.

  1. 1. Säker integration av mobila enheter i SharePoint-miljö

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

    Författare :Robert Korsgaard; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Med anledning av den snabbt växande populariteten för mobila enheter såsom iPad/iPhone, Android och Windows Phone 7 öppnas nya möjligheter för affärsverksamheten. Ett exempel är mobil åtkomst till Microsoft SharePoint, en webbplattform som erbjuder en bred uppsättning verktyg för bland annat dokumenthantering och projektsamarbete. LÄS MER