Sökning: "Sebastian Eidhall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sebastian Eidhall.

  1. 1. Knowledge Management in Global Consultancy Firms: A Case Study of CGI

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Sebastian Eidhall; Marc Bucher; [2019-08-08]
    Nyckelord :Knowledge Management in MNC Multinational Corporation ; Knowledge Management Systems; Knowledge Sharing; Consultancy Company;

    Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER