Avancerad sökning

Hittade 2 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Djurskyddsanmälningar i Västra Götalands län – en undersökning av faktorer som bidrar till att en anmälan klassificeras som obefogad

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Stephanie Kindbom; [2015]
  Nyckelord :djurskyddsanmälan; länsstyrelsen; djurskyddskontroll;

  Sammanfattning : Since 2009, the county administrative boards of Sweden are responsible for the enforcement of the nation’s animal welfare regulation. This entails receiving public complaints regarding maltreatment and neglect of animals. LÄS MER

 2. 2. Ensiling wet brewer's waste in peri-urban areas of Kampala, Uganda

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Stephanie Kindbom; [2012]
  Nyckelord :Ensiling; Wet brewer s waste; Peri-urban; Uganda;

  Sammanfattning : Ett av de vanligaste fodermedlen hos jordbrukare i Kampala är drav, en biprodukt vid ölframställning. Hög efterfrågan, dyr transport samt dålig lagringskapacitet leder till att tillgången på drav begränsas. Ett sätt att lagra drav och således förbättra tillgängligheten är genom ensilering. LÄS MER