Sökning: "Teknisk design"

Visar resultat 1 - 5 av 574 uppsatser innehållade orden Teknisk design.

 1. 1. Pelardäck av korslimmat trä : Analysstudie och teknisk utvärdering för att tillämpa användningen av ett KL-träbjälklag på en pelarstomme

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

  Författare :Christian Falk; Iman Aiesh; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete är att ta fram de möjliga spännvidderna vid tillämpningen av KL-trä (Korslimmat trä) som ett pelardäck. När en tvådimensionell platta läggs över pelare uppstår tryckkrafter och deformationer. Vid användningen av KL-trä som pelardäck uppstår det tryckkrafter riktade vinkelrätt mot fiberriktningen. LÄS MER

 2. 2. Konceptframtagning av ett verktyg för montage av spantring på pressvals

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Edward Amoev; Ozan Sagir; [2022]
  Nyckelord :Pappersmassaindustri; TwinRoll press; Mantelsektion; Spantringar; CAD; Konstruktion; SolidWorks; Teknisk design; Sluteffektor; Fingerkuddar; Pressnyp.;

  Sammanfattning : Detta projekt utfördes på uppdrag av Valmet AB på dess anläggning belägen i Sundsvall. Valmet är ett företag som är ledande inom pappersmassaindustrin och utvecklar maskiner samt utrustning inom massa-, pappers- och energiindustrin. En av dessa maskiner är TwinRoll pressen som detta examensarbete handlar om. LÄS MER

 3. 3. Premium and Sustainable Food Delivery Service : Exploring Product-Service-Systems and Dersigning Concept Proposals with Electric Motorbikes

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Fannie Gustavsson; Isabella Mikkonen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project presents a master’s thesis in Industrial Design Engineering within service design which was carried out on behalf of the Swedish electric motorbike company CAKE. The project examines opportunities to create a premium and sustainable food delivery service in a market characterized by unsustainable working conditions for couriers and widespread dissatisfaction among users. LÄS MER

 4. 4. Development of a Forecasting Model for Original Equipment Manufacturer (OEM) Components - A Design Science Study at Tetra Pak

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Faruk Kodzaga; Giacomo Daniele; [2022]
  Nyckelord :Forecasting Model; OEM; Opportunity Pipeline; Forecasting Accuracy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Development of a Forecasting Model for Original Equipment Manufacturer (OEM) Components. A Design Science Study at Tetra Pak. LÄS MER

 5. 5. Improving capacity planning in outsourced manufacturing through sales and operations planning: A case study at Axis Communications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Lukas Andersson; Mikael Janslätt Axelsson; [2022]
  Nyckelord :Capacity planning; Strategic capacity planning; Manufacturing; Outsourcing; Sales and operations planning; S OP; Electronic manufacturing services; EMS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master’s thesis explores how capacity planning in outsourced manufacturing can be improved through sales and operations planning (S&OP). The master’s thesis was done in collaboration with Axis Communications AB, where the capacity planning and S&OP processes were analyzed. LÄS MER