Sökning: "Designprinciper"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade ordet Designprinciper.

 1. 1. Utveckling av en chatbots dialog för implementation i en webbaserad kundtjänst

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Chanelle Kero; Veronica Törnblom; [2018]
  Nyckelord :Artificial intelligence; AI; customer service; customer experience; chatbot; dialogue; IBM Watson; Artificiell intelligens; AI; kundtjänst; kundupplevelse; chatbot; dialog; IBM Watson;

  Sammanfattning : Automatisering av kundtjänster genom implementering av chatbotar blir allt vanligare för att kunna erbjuda kunder en mer tillgänglig och effektiv service. Vid implementering av chatbotar i kundtjänster lämnas den mänskliga kontrollen och kundens upplevelse delvis över till ett digitalt system, vilket ställer krav på utformning av chatbotars dialoger. LÄS MER

 2. 2. Förbättra läkemedelsföljsamhet med hjälp av positionering.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Karl Ekfeldt; Kristoffer Hemlin; [2018]
  Nyckelord :Adherence; mobile development; design principles; Design Science Research Methodology DSRM ; Bluetooth.; Följsamhet; mobilutveckling; designprinciper; Design Science Research Methodology DSRM ; Bluetooth.;

  Sammanfattning : Rapporten handlar om icke följsamhet i samband med medicinering och de stora problem som medföljer om en patient inte följer sin medicinska rådgivning. Icke följsamhet är ett stort problem i dag, både för samhället och individen. LÄS MER

 3. 3. Visualisering : Vad anser användare vara en användarvänlig dashboard?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sadaf AL-Haddad; [2018]
  Nyckelord :Visualization; business intelligence; design; information visualization; user experience; Visualisering; business intelligence; design; informations visualisering; användarvänlighet;

  Sammanfattning : Utvecklare tenderar att leverera meningslösa dashboards till användare på olika organisationer. En dashboard är en visuell skärm som presenterar det absolut viktigaste på en enda skärm för att användare därefter ska fatta beslut ifrån. LÄS MER

 4. 4. Informationsvisualisering för evakueringssituationer : En studie om hur information kan visualiseras, anpassas och distribueras vid krissituationer genom kartor

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Mattias Olsson; [2018]
  Nyckelord :cartographic design; crisis management; evacuation; maps; guidelines; design principles; kartografisk design; krishantering; evakuering; kartor; riktlinjer; designprinciper;

  Sammanfattning : Det är vanligt att svenska medborgare inte känner till vad som bör göras i en krissituation. Om en krissituation drabbar samhället är det mycket viktigt att information finns snabbt tillgänglig. LÄS MER

 5. 5. Textformaterings och knappformens påverkan på knappars användbarhet : Detaljstudie av en ettordsknapp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Joakim Malmborg; [2018]
  Nyckelord :Användbarhet; Användbarhetstest; Läsbarhet; Flat design; Raised design; Rounded corners; Prototyper;

  Sammanfattning : Webbsystem används flitigt och även för internt bruk gäller det att vara användbar, funktionell, tydlig och ha en god navigation. Människor läser inte text utan letar efter en text som uppfyller deras mål. LÄS MER