Sökning: "lagerhantering"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet lagerhantering.

 1. 1. Ett kök kommer lastat En fallstudie på Derome Bygg & Industri med fokus på bygglogistik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Örnqvist; Amanda Wånggren; [2021-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bygglogistik är ett högaktuellt ämne som ännu är relativt outforskat. Det innefattar olika aktörerssamarbetsförmåga genom hela försörjningskedjan och såväl samarbetet med kunder ochleverantörer som den enskilda organisationens logistikfunktion spelar en betydelsefull roll förföretaget. LÄS MER

 2. 2. Lagret utan människan En fallstudie om lagerautomationens utveckling och framtid med fokus på Absolut Vodka Åhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Svedman; Ludvig Mattsson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Automatisering; lagerautomation; lagerhantering; framtida lager; Industri 4.0; robotisering; Warehouse Management System; höglager och Artificiell Intelligens.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Kundernas höga krav på leveranser har bidragit till attförsörjningskedjor måste se över lagerhanteringen för att kunna konkurrera medlågkostnadsländer. Lagerhållning ska idag ske på ett snabbt och effektivt sätt, med möjlighetatt spåra leveranser. Industri 4. LÄS MER

 3. 3. PROGNOSBASERAD SÄKERHETSLAGERBERÄKNING : Examensarbete för Bosch Rexroth Mellansel

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Niclas Hellström; [2021]
  Nyckelord :Säkerhetslager; Prognos; Leveransplan; Lagerhantering; Simulering;

  Sammanfattning : Bosch Rexroth i Mellansel utvecklar och tillverkar hydrauliska drivsystem med digitala lösningar under produktvarumärket Hägglunds. Bosch Rexroth jobbar ständigt med att öka sin leveranssäkerhet och samtidigt minska kapitalbindningen och lagerkostnaderna, för att lyckas med det ser man ett behov av att hitta ett bättre sätt att beräkna säkerhetslagernivåerna för artiklarna man använder. LÄS MER

 4. 4. Framtiden för blockchain : En studie om hur bullwhip-effekten kan mildras inom livsmedelsbranschens försörjningskedja

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Annie Skogman; Noor Al-Latifi; [2021]
  Nyckelord :Blockchain; bullwhip; livsmedelsbranschen; försörjningskedja;

  Sammanfattning : Dagens komplexa försörjningskedjor försvårar informationsdelning mellan företag där främst kommunikationen brister. Inom livsmedelsbranschens färskvaruhantering kan detta få finansiella, sociala och miljömässiga konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. Materialhantering i byggproduktion : användning av förnödenhetscontainer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Felicia Johansson; Kajsa Gemfors; [2021]
  Nyckelord :Slöseri; projektkostnad; inköp; lagerhantering; ekonomiska vinningar; avfall; tid; förnödenhetscontainer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER