Sökning: "Therese Klingström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Therese Klingström.

  1. 1. En kvalitativ studie om kreditbedömning i banker : revisionens betydelse i processen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

    Författare :Therese Nielsen; Olga Klingström; [2008]
    Nyckelord :Credit rating; Audit; Credit risk; Revision; Kreditbedömning; Revisionsplikt;

    Sammanfattning : Today all private corporations are obligated by statutory audit. The government of Sweden appointed an investigation to conclude if the audit should be statutory or not. LÄS MER