Sökning: "Thereze Åkesson-hallberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thereze Åkesson-hallberg.

  1. 1. Barn och medier– i lekens värld

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Emmelie Olsson; Thereze Åkesson-Hallberg; [2009]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur barns medieanvändande återspeglas i deras lek på förskolan. Hur bearbetar barnen det de ser på TV eller spelar på datorn i sin lek? Utgångspunkten för arbetet är det sociokulturella perspektivet. Barnen i förskolan kommer från olika sociala miljöer och med sig har de alla individuella erfarenheter. LÄS MER