Sökning: "Tiina Majuri"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tiina Majuri.

  1. 1. Termisk bindning av UHMWPE och smältfiber i nonwoven för waterjetskydd : Ett alternativ till kemisk doppning?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Tiina Majuri; Annika Linder; [2016]
    Nyckelord :UHMWPE; Dyneema; bikomponent; smältfiber; nonwoven; waterjet; vattenblästring; skyddskläder; termisk bindning; nålning;

    Sammanfattning : Inom området skyddskläder för utövande av vattenblästring ställs mycket höga krav på säkerhet, de textila material och tillverkningstekniker som används idag ger stela produkter med negativ hälso- och miljöpåverkan vid produktion och är en tidskrävande tillverkningsprocess. Ämnesområdet med en vara av nonwoven som skyddande komponent i skyddskläder vilken sammanfogas med hjälp av en smältfiber har undersökts tidigare i en kort förberedande studie vilket lagt grund för detta examensarbete. LÄS MER