Sökning: "Virtue"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade ordet Virtue.

 1. 1. Sustained Competitive Advantage In Industry 4.0 Addressed By An MNE - A Resource Based View

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Diana Metin; [2020-06-30]
  Nyckelord :Industry 4.0; MNE; sustained competitive advantage; Resource Based View;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Poetic Justice : an outcome in which vice is punished and virtue rewarded, usually in a manner peculiarly or ironically appropriate

  Master-uppsats, Konstfack/Ädellab

  Författare :Beata Alfredsson Grahn; [2020]
  Nyckelord :Korpus; corpus; silversmithing; phenomenology;

  Sammanfattning : An emergency is a speeded-up emergence, a state of change that accelerates beyond the control of the system in which it takes place and results in either death or necessary development, for an establishment of a new rhythm.     This work is an investigation on the limits and possibilities of contemporary corpus practices. LÄS MER

 3. 3. Musik, mening och Merleau-Ponty

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för filosofi, historia, konst och religion

  Författare :Edward Mokkila Granlund; [2020]
  Nyckelord :fenomenologi; Merleau-Ponty; mening; upplevelse; musik; Phenomenology of Perception;

  Sammanfattning : Är upplevelsen av musik meningsfull och på vilket sätt är det möjligt för ett musikstycke att gestalta en yttre värld? I denna uppsats undersöker jag lite kort vad inom musiken skulle kunna förstås som en mening. Genom att se till olika förhållanden av meningsfullhet och musikalisk upplevelse går det att förstå dess breda förklaringssvårigheter. LÄS MER

 4. 4. Homeownership, the production of urban sprawl and an unexpected Nightingale

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Marvin Sommer; [2020]
  Nyckelord :housing studies; path dependency; critical junctures; historical institutionalism; gradual change; urbanisation; suburbanisation; Australia; Melbourne; Nightingale Housing;

  Sammanfattning : Homeownership and suburbanisation are two sides of the same coin in the context of Australia. This thesis explores the housing system that facilitates homeownership under a framework of institutional path dependence and how that has facilitated spatial patterns of suburbanization in contemporary Melbourne. LÄS MER

 5. 5. När får arbetsgivare omplacera arbetstagare? - En undersökning av arbetsgivares och arbetstagares rättigheter respektive skyldigheter i två omplaceringssituationer inom privat sektor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karin Gynnerstedt; [2020]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; omplacering av arbetstagare; relocation of workers; civilrätt; private law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Within the Swedish labor law system, there are mainly two types of relocation situations. The first is that employers, by virtue of their management right, can relocate employees within the framework of their work obligation. This can be done without any imminent risk of termination of employment. LÄS MER