Sökning: "Jenny Ros"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jenny Ros.

 1. 1. "Vad är det här för ett UFO?" : Några behandlares erfarenheter av förändringsarbete med personer som blivit dömda för sexualbrott

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Hanna Ek; Jenny Strandberg; [2015]
  Nyckelord :Förändringsarbete; Relationsskapande; Sexualförövare; Alliansen; ROS;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka behandlares uppfattningar om och erfarenheter av relationsskapande som en grund för förändring med klienter som blivit dömda för sexualbrott. Vi använde oss av en hermeneutisk utgångspunkt med kvalitativ ansats med intervju som metod eftersom respondenternas egna uppfattningar och erfarenheter var av relevans för frågeställningen. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av logopedisk terapi vid röstfunktionsstörningar: En undersökning med RoS-formulär, auditiv perceptuell bedömning och akustisk analys

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Jenny Harlid; Emma Johannesson; Josefine Walfén; [2006]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER