Sökning: "Hanna Ek"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Hanna Ek.

 1. 1. Modellering av axisymmetriska galaxer med Vlasov-Poissonsystemet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Rolf Andréasson; Hanna Ek; Johan Kolvik; Ludvig Svensson; [2019-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vlasov-Poissonsystemet introduceras och härleds i det generella fallet och Jeans sats bevisas. Jeans sats möjliggör att hitta statiska, axisymmetriska lösningar till systemet genom att ansätta fasrumsdistributionen till en funktion av energin och z-komponenten av rörelsemängdsmomentet. LÄS MER

 2. 2. "Kan vi sända det live?" : En studie om livetrenden bland webbaserade tidningar – publikens efterfrågan i jämförelse med redaktionernas utbud

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Anna Linde; Hanna Ek Lilja; [2018]
  Nyckelord :Aftonbladet; användarforskning; livesändning; Mittmedia; nyhetsvärdering; medielogik; receptionsforskning;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger till största del på en kvantitativ publikundersökning, vars syfte är att undersöka en mindre grupp (Stockholmsbor i åldern cirka 20–40 år) av mediepubliken och deras inställning till och åsikter om livesändningar på webben. Som ett komplement till publikundersökningen intervjuas en chef och en reporter på nyhetsredaktionerna bakom Aftonbladet och Nynäshamns Posten. LÄS MER

 3. 3. Processeffektivisering av kantpressar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Hanna Loodin-Ek; Rebecka Schalin; [2018]
  Nyckelord :Stream line; Lean; standardized work methods; Ishikawa and SMED.; Effektivisering; Lean; Standardiserat arbetssätt; Ishikawa och SMED.;

  Sammanfattning : Studien undersöker processen i plåthallen vid kantpressarna på Systemair Sverige AB i kommunen Skinnskatteberg. Systemair Sverige AB är ett företag som tillverkar luftridåer, ventilationssystem och luftaggregat och är ledande på marknaden inom sitt område. LÄS MER

 4. 4. Repatriation in Swedish companies. Perceptions, underlying factors and improvements

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Ek; Elisabeth Nilsson; [2017-08-30]
  Nyckelord :International Human Resource Management; expatriation; expatriate; repatriation; repatriate; Swedish companies;

  Sammanfattning : Companies today are becoming increasingly globalized with operations in different locationsacross the world. This international increase has led to changes in the companies’ humanresource management due to a larger workforce operating abroad. LÄS MER

 5. 5. (You’re not) Welcome to Sweden : En ideologikritisk analys av Sverigedemokraternas flygblad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Hanna Johansson; [2016]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; SD; flygblad; retorik; argumentation; ideologi; ideologikritik; Slavoj Žižek; topiker;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar avstamp i det faktum att ideologi ofta förmedlas via språket och syftet var att skapa förståelse av hur Sverigedemokraterna argumentativt uttrycker ideologi i flygbladet ”NO MONEY, NO JOBS, NO HOME”. Med hjälp av Žižeks ideologikritik och en klassisk topikanalys presenteras följande: Sverigedemokraternas argumentation kretsar till stor del kring en agonistisk uppdelning som visar på ett förakt mot en viss grupp av människor utifrån en uppdelning av ett ”vi” som utgörs av svenskar och ett ”dem” som utgörs av invandrare – där svenskar är det goda och invandrare det dåliga. LÄS MER