Sökning: "Weine Nyberg Lagström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Weine Nyberg Lagström.

  1. 1. Tvättning av produktionsdata för flödessimulering : en fallstudie på Volvo GTO

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :August Lugnet Engman; Weine Nyberg Lagström; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Idag samlas mer data än någonsin in från olika aktiviteter i samhället. För att kunna genomföra träffsäkra analyser så måste datan som analyseras hålla en hög kvalitet. Brister kvaliteten på datan så uppstår fenomenet “skit in, skit ut”. LÄS MER