Sökning: "Zamzam Bouraleh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zamzam Bouraleh.

  1. 1. Morden som sände en chockvåg genom landet : En kvalitativ textanalys och en kvantitativ innehållsanalys om rapportering kring dubbelmordet i Sätra 2019

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

    Författare :Natalia Julia Czermak; Zamzam Bouraleh; [2020]
    Nyckelord :dubbelmordet i Sätra; kvalitativ analys; kvantitativ innehållsanalys; lokaljournalistik; nyhetsvärdering; rikstäckande;

    Sammanfattning : Uppsatsen handlar om ett dubbelmord som inträffade i Stockholmförorten Sätra. Två män i 20-årsåldern hittades mördade i ett källarförråd och nyheten om händelsen skakade om svenska folket. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur rapportering av dubbelmordet såg ut i både lokal- och rikstäckande media. LÄS MER