Sökning: "frostskyddsreglering avfrostning frostbildning värmeväxlare batterivärmeväxlare"

Hittade 1 uppsats innehållade orden frostskyddsreglering avfrostning frostbildning värmeväxlare batterivärmeväxlare.

  1. 1. Frostskyddsreglering i batterivärmeväxlare : Utvärdering av värmeväxlare av modell Ecoterm och Econet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

    Författare :Alexander Granlund; [2018]
    Nyckelord :frostskyddsreglering avfrostning frostbildning värmeväxlare batterivärmeväxlare;

    Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört i samarbete med Fläkt Woods i syfte att utvärdera frostskyddsregleringen i deras äldre och nyare modeller av batterivärmeväxlare, Ecoterm respektive Econet. Ecoterms frostskydd regleras efter temperaturen på vätskekretsen medan det för Econet även regleras utifrån frånluftens daggpunktstemperatur för att förhindra onödig aktivering av frostskyddet. LÄS MER