Sökning: "Support for Research Career"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden Support for Research Career.

 1. 1. Bedömning av kompetens i tekniska karriärspår : En fallstudie om hur föreställningar om kompetens, kompetensbedömning och karriär påverkar organisationers möjlighet att skapa inkludering och mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Caroline Bern; [2019]
  Nyckelord :career; competence; assessment of competence; processes of assessment; inclusion; diversity; karriär; kompetens; bedömning av kompetens; bedömningsprocesser; inkludering; mångfald;

  Sammanfattning : Att ha en mångfald av arbetskraft har idag blivit en viktig fråga för att kunna fånga in en mängd olika kompetenser, kunskaper och förmågor. Många företag uppmuntrar idag arbete med mångfald och inkludering eftersom de hävdar att de ökar kreativiteten och i utsträckningen vinsten för företaget. LÄS MER

 2. 2. Female Entrepreneurial Motivation in Urban and Rural Kenya - A qualitative study examining the differences in female entrepreneurial motivation in urban and rural areas in Kenya

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Anna Nelson; Viktoria Serreau; [2019]
  Nyckelord :female entrepreneurship; entrepreneurial motivation; Kenyan entrepreneurship; female entrepreneurial intention; Theory of Planned Behaviour;

  Sammanfattning : Female entrepreneurship has for a long time been proven to be a driving factor of economic development, especially in developing countries such as Kenya. Moreover, economic development can be further enhanced by reducing urban and rural disparities in entrepreneurial opportunities in order to liberate the full potential productivity in all areas. LÄS MER

 3. 3. Challenges experienced by female executive managers with children - A study of work-life balance, glass ceiling and gender gap within management in Sweden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amalia Larsson Hurtig; Kertu-Kadi Kikas; [2019]
  Nyckelord :Leadership; Management; Gender Gap; Glass Ceiling; Work-Life Balance; Executive Women; Networks; Diversity; Sweden; Business and Economics;

  Sammanfattning : Academic research has tried to explain the challenges women in executive positions face in connection to work-life balance, glass ceiling and the gender gap in management. However, these previous studies have been made mainly quantitatively. Therefore, this study aims to go beyond the numbers by using a qualitative research approach. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor som gärningspersoner. Faktorer och vändpunkter bakom avslutandet av en kriminell livsstil

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nejra Vrbanjac; Radmila Pajkovic; [2019]
  Nyckelord :Avslut; Kriminalitet; Kriminell karriär; Kriminell livsstil; Kvalitativ; Kvinnliga gärningspersoner; Vändpunkter;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att med hjälp av ett kvalitativt tillvägagångssätt belysa centrala faktorer som har en betydande roll för kvinnors avslut av den kriminella livsstilen. Undersökningen är baserad på fyra semi- strukturerade intervjuer med före detta kvinnliga gärningspersoner som avtjänat sitt fängelsestraff. LÄS MER

 5. 5. Personvalet under lupp : En kvantitativ jämförelse av personvalets effekt på kandidaters listplacering och hur det skiljer sig mellan kandidater med svensk och utländsk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hedvig Heijne; [2019]
  Nyckelord :preference votes; discrimination; ballot list placement; representation;

  Sammanfattning : The essay focuses on the newly discovered findings that the distribution of preferences votes across candidate’s guides the political parties decisions on candidate promotions and helps shape the ballot list for the next election. Preference votes have therefore an indirect effect on candidate’s future political career. LÄS MER