Sökning: "Support for Research Career"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Support for Research Career.

 1. 1. Den könsmärkta karriärvägen - En kvalitativ studie om kvinnliga chefers upplevda karriärmöjligheter inom hälso- och sjukvården.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Amelia Hallberg; Valentina Nikolic; [2018]
  Nyckelord :Karriärväg; kön; möjligheter; hinder; kvinnliga chefer; leaky pipeline; maktförhållanden.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på hur kvinnliga chefer upplever sina karriärvägar inom hälso- och sjukvården i Region Skåne där syftet har varit att studera kvinnors hinder och möjligheter. En kvalitativ studie har tillämpats i form av semistrukturerade intervjuer, där fem kvinnliga chefer och två rekryteringskonsulter, varav en man och en kvinna, mellan åldrarna 25-60 år deltog. LÄS MER

 2. 2. Rätt till utbildning? : En kvalitativ undersökning om kvinnors rätt och möjlighet till utbildning i Indien efter självständigheten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Therese Sköld; [2018]
  Nyckelord :Indien; kvinnor; utbildning; skola; historia;

  Sammanfattning : Eleven women participated in this study: Two generations of women, one group born in the 1950´s- and 60´s, and the other group born between 1975-1990. They belong to two different social castes, the Schedule caste and the Brahmin. LÄS MER

 3. 3. A Comparative Study of Attitudes of Young Swedes and North Americans towards Gender and Predicates Denoting Intelligence

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Anna Bergvall; [2018]
  Nyckelord :gender studies; gender bias; intelligence bias; genius; brilliant; creativity; sexism in language; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate attitudes towards gender and predicates denoting intelligence among Swedish and U.S. citizens between 20 and 35 years (N = 72). Research suggests that stereotypes on gender and cognitive ability begin to affect children around six years of age. LÄS MER

 4. 4. Attracting Digital Native Students Through Digital Marketing

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Karin Vennberg; [2018]
  Nyckelord :Digital natives; education; digital marketing DM ; social media SM ; elaboration likelihood model ELM ; high school; persuasion; peripheral route;

  Sammanfattning : As the world economies have shifted from being production-based to knowledge-based each country has to develop their technologically literate workforces to stay globally competitive. A low interest in the engineering profession among younger students has caused insufficient support for the workforce demand. LÄS MER

 5. 5. ”I grunden är allt samma- jag är läkare och ska hjälpa de sjuka” : En kvalitativ undersökning om utländska läkares upplevelse av trivsel på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jozephine Flensburg; [2017]
  Nyckelord :utländska läkare; trivsel; stöd; handledare; coping;

  Sammanfattning : Det råder brist på läkare i Sverige och landstingen kommer att behöva rekrytera läkare från andra länder för att klara av framtida behov. Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur det är att komma till Sverige och arbeta som läkare om man genomfört sin utbildning i något annat land och undersöka de faktorer som gör att man trivs. LÄS MER