Sökning: "fuktmätning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet fuktmätning.

 1. 1. Mätfel vid fuktmätning i emissionsskadad betong

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sebastian Orenäs Nissas; Nangyalay Rahimi; [2018]
  Nyckelord :Moisture damage; moisture measurements; concrete; alkaline hydrolysis; emissions; plasticizers; damage investigations; floor adhesives; degradation products; indicators; Fuktskada; fuktmätning; betong; alkalisk hydrolys; emissioner; mjukgörare; skadeutredningar; golvlim; nedbrytningsprodukter; indikatorämnen;

  Sammanfattning : När människors hälsobesvär misstänks vara byggnadsrelaterat är det viktigt att klarlägga källan till problemet. Fukt kan vid högre nivåer ge upphov till mikrobiella eller kemiska reaktioner som orsakar emissioner från byggnadsmaterial som kan ha negativa hälsoeffekter. LÄS MER

 2. 2. Fukthaltsmätning av biobränsle vid Djupeds kraftvärmeverk i Hudiksvall : Utredning av biobränslen vid Djupeds kraftvärmeverk i Hudiksvall

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Daniel Sundberg; [2012]
  Nyckelord :Biobränsle; grot; bark; städbark; fukthalt;

  Sammanfattning : Tjugoåtta leveranser av biobränsle, bestående av grot, bark och städbark har fukthaltbestämts med en noggrannare metod än den metod som idag används vid Djuped kraftvärmeverk i Hudiksvall, detta för att kartlägga hur exakta fukthaltsmätningarna idag är. Som de flesta andra Kraftvärmeverk i Sverige använder Djuped vikt och fukthalt för beräkningar av energiinnehåll i bränslen, denna är sedan underlag för betalningar till leverantörer av biobränsle. LÄS MER