Sökning: "ivar Liden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ivar Liden.

  1. 1. Ägarstyrningsanalys av 2 svenska elitfotbollsklubbar - samt några problem som uppstår av de nya associationsstrukturerna

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Ivar Lidén; [2006]
    Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Uppsatsen tar sikte på att presentera en ägarstyrningsanalys över fotbollsföreningen generellt och elitfotbollsklubbarna Helsingborgs IF och Djurgårdens IF i synnerhet. Inledningsvis beskrivs idrottshistorien i korthet samt idrottsföreningens framväxt i Sverige. LÄS MER