Sökning: "metaforkollage"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet metaforkollage.

  1. 1. ”Och tavlor såg jag – bilder, mycket skilda” : En undersökning av Birger Sjöbergs ”Konferensman” som ett uttryck förbildorienterad modernism

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

    Författare :Johnny Edström; [2013]
    Nyckelord :Birger Sjöberg; ”Konferensman”; bildorienterad modernism; nykritik; metaforkollage; Kjell Espmark.;

    Sammanfattning : Uppsatsen ämnar att 1. Utföra en nykritisk analys av dikten ”Konferensman” av Birger Sjöberg, 2.Etablera och diskutera begreppet bildorienterad modernism, 3. identifiera ”Konferensman som ettuttryck för bildorienterad modernism. LÄS MER