Sökning: "moralisk realism"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden moralisk realism.

 1. 1. Bildning är ett måste för att man ska kunna leva ett sunt och rikt människoliv : En undersökning av Anna Sandströms pedagogiska synpunkter och ideer om syftet med flickors utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Julia Hallsäter; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Anna Sandström (1854- 1931) var lärare, grundare av en flickskola och en ansedd debattör i pedagogiska frågor i Stockholm på 1880-talet. I den här uppsatsen granskas två av hennes skrifter ”Gifva våra flickskolor berättigad anledning till missnöje” (1880) och Realism i undervisning eller Språkkunskap och bildning (1882). LÄS MER

 2. 2. Huemers moraliska realism och 'argumentet från oenighet'

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Humanistiska institutionen

  Författare :Patrik Karlsson; [2007]
  Nyckelord :Filosofi; Metaetik; Realism; Antirealism; Oenighet; Moral; Etik;

  Sammanfattning : Finns det värdefakta? Kan vi ha kunskap i moralfrågor? Finns det över huvud taget rätt och fel i moralfrågor? Med dessa frågor i bakhuvudet vill författaren undersöka ett vanligt argument mot moralisk realism i allmänhet, och Michael Huemers variant av moralisk realism i synnerhet. Detta antirealistiska argument säger att det är så pass vanligt med oenigheter i moralfrågor och att den bästa förklaringen till detta är att moralen är subjektiv. LÄS MER