Sökning: "hävningsförklaring"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet hävningsförklaring.

 1. 1. Hävning och kancellering i långvariga avtalsförhållanden : Effekter och kompatibilitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Alsing; [2020]
  Nyckelord :Hävning; obefogad hävning; obefogad hävningsförklaring; kancellering; kancelleringsersättning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Anteciperat avtalsbrott - Om hävnings- respektive stoppningsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktor Sällström; [2017]
  Nyckelord :Anteciperat avtalsbrott; Befarat avtalsbrott; Antecipering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Möjligheten att häva ett avtal är en åtgärd vilket som huvudregel görs gällande efter att ett avtalsbrott har inträffat. I köplagen regleras emellertid i 62 § om möjligheten att häva ett avtal till följd av anteciperat (befarat) avtalsbrott. LÄS MER

 3. 3. Obefogade hävningsförklaringar - ur ett köprättsligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Adam Follin; [2016]
  Nyckelord :administrative law; förmögenhetsrätt; obefogad; hävning; hävningsförklaring; köplagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att häva ett avtal är en ingripande åtgärd varför hävningspåföljden endast kan göras gällande vid väsentliga avtalsbrott enligt svensk rätt. Denna framställning syftar till att dels undersöka hur väsentlighetsrekvisitet är utformat enligt gällande rätt, dels utforska vilka rättsverkningar som uppkommer för den som mottagit en obefogad hävningsförklaring i den bemärkelsen att väsentlighetsrekvisitet inte har uppfyllts. LÄS MER