Sökning: "Private law"

Visar resultat 1 - 5 av 1191 uppsatser innehållade orden Private law.

 1. 1. Assist till privatimport av vin - Behöver tillhandagåendeförbudet skrivas om?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johan Holmqvist; [2022]
  Nyckelord :alkoholpolitik; monopol; privatimport; tillhandagåendeförbudet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Privatimport av alkohol utgör en bråkdel av alkoholkonsumtionen i Sverige. Uppsatsen lyfter svårigheten i att främja och underlätta privatimport då Systembolaget har ett monopol på att assistera kunder till privatimport. LÄS MER

 2. 2. Sharenting – används barn som ekonomiska aktörer i sina vårdnadshavares influenserverksamheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Ohlsson; [2022]
  Nyckelord :Influenser; Influencer; influerare; sharenting; ekonomiska aktörer; barnets bästa; ekonomiska intressen; The coogan law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sharenting är ett relativt nytt fenomen som fått stor medial uppmärksamhet de senaste åren. Vårdnadshavare i form av privatpersoner och influensers tenderar att obetänksamt dela bilder och information om sina barn på nätet utan att tänka på vilka konsekvenser delandet kan leda till. LÄS MER

 3. 3. Ingen regel utan undantag? Om upphovsrättsligt skyddat material som bevisning i dispositiva tvistemål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Perklev; [2022]
  Nyckelord :private law; EU-law; intellectual property law; copyright law; procedual law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under copyright law, the originator has the exclusive right to his or her work, which includes reproduction as well as the right of communication to the public and the right of making it available to the public. The exclusive right means that others may not use the work in a way that infringes the exclusive right without the rightholder’s consent. LÄS MER

 4. 4. Omplacering - En analys av rättsliga begränsningar för arbetsgivarens möjligheter att omplacera arbetstagare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Linda Raushed; [2022]
  Nyckelord :omplacering; arbetsrätt; arbetsgivarprerogativet; arbetsskyldighet; bastubadarprincipen; god sed; disciplinåtgärd; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks de rättsliga begränsningar som finns för arbetsgivarens möjlighet att omplacera arbetstagare inom ramen för anställningen. Fokus har lagts på redogörelsen och analysen av de skillnader som identifierats mellan den offentliga och den privata sektorn avseende arbetsskyldighet och begränsning av arbetsledningsrätten. LÄS MER

 5. 5. How to use eco-labels to procure sustainable furniture?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jing Lu; [2022]
  Nyckelord :green public procurement; eco-label; private standards; furniture; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The research question of this thesis is how eco-labels can be used to procure sustainable furniture and to address what the limitations to the use of eco-labels are when contracting authorities procure furniture with environmental or sustainable objectives. There are three levels of limitations on the use of eco-labels in the Public Procurement Directive: the basic principles of public procurement, the conditions for the use of labels in Article 43, and the scope for the use of label requirements with environmental or social characteristics in the three criteria which allow to require labels. LÄS MER