Sökning: "felvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet felvärdering.

 1. 1. Prisskillnader på bostadsrättsmarknaden - Lockpris eller felvärdering?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Nhat Jonny Lam; Alexander Otelea; [2021]
  Nyckelord :Utropspris; slutpris; mäklare; regressionsanalys; lockpris; felvärdering; förankringseffekt; principal-agent; heterogenitet; befolkningsmängd; prisutveckling List price; transaction price; realtor; regression analysis; underpricing; misevaluation; anchoring; heterogeneity; population; price growth; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : On the Swedish real estate market, it is not uncommon for the transaction price to drastically exceed the list price. Consequently, a debate has emerged regarding what the drastic price difference is caused by. It is often discussed if the price difference is a result of underpricing by the realtor. LÄS MER

 2. 2. Förklaras fusion och fusionsvågor av felvärderingsteorin i Sverige under perioden 1986 till 2013

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annicka Wänn; Malin Mälarstig; [2015]
  Nyckelord :fusion; fusionsvågor; felvärderingsteori; Sverige;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har till syfte att undersöka om fusioner och fusionsvågor i Sverige mellan 1986 och 2013 kan förklaras av felvärderingsteorin. Enligt teorin uppstår fusioner mellan en köpare som är relativt övervärderad jämfört med målbolaget på en övervärderad marknad. LÄS MER

 3. 3. HQ-kraschen : en fallstudie av HQ Banks och KPMG:s kriskommunikation

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linus Sandin; [2015]
  Nyckelord :Crisis; Communication; Legitimation; Situational Crisis Communication Theory; Image Repair Theory; Financial sector; Kris; Kommunikation; Legitimering; Situational Crisis Communication Theory; Image Repair Theory; Finanssektor;

  Sammanfattning : 2010 kraschade HQ Bank till följd av en felvärdering i bankens tradingavdelning. Därefter cirkulerade banken och revisionsföretaget KPMG i media. Syftet med denna uppsats är att bidra till diskussionen kring legitimering och redovisningsteori genom att analysera kriskommunikation i finanssektorn. LÄS MER

 4. 4. Företagsförvärv genom emission av aktier - ett partsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anton Wåhlin; [2014]
  Nyckelord :associationsrätt; apportemission; företagsförvärv; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Företagsförvärv sker inte sällan genom apportemission. D.v.s. LÄS MER

 5. 5. Är den tyska euron felvärderad?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Joakim Brodd; Henrik Ågren; [2012-12-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns en uppfattning om att den så kallade tyska euron skulle vara undervärderad. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om det finns någon felvärdering. LÄS MER