Sökning: "heterogenitet"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet heterogenitet.

 1. 1. Individen i fokus En studie om att synliggöra individanpassningsstrategier inom kommunala vuxenutbildningens grundläggande och gymnasiala kurser

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pirjo Thorson; [2021-10-08]
  Nyckelord :andragogik; differentierad undervisning; onlineundervisning; praktikarkitekturer; praktisk filosofi; ariationsteoretisk undervisning; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att synliggöra lärares individanpassningsstrategier och att utröna möjligheter och svårigheter för individanpassning i vuxenutbildningens teoretiska kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Studien ingår i skolans utvecklingsarbete med målet att införa ett kollegialt utbyte av strategier för individanpassning genom lektionsbesök och reflekterande samtal. LÄS MER

 2. 2. Bära eller brista? En systematisk litteraturöversikt av aroniabärets effekt på blodtrycket hos friska vuxna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Maria Larsson; Torsten Sällström; [2021-08-06]
  Nyckelord :Aronia; polyfenoler; antocyaniner; kardiovaskulär sjukdom; blodtryck; SBT; DBT; Chokeberries; polyphenols; anthocyanins; cardiovascular disease; hypertension; SBP; DBP;

  Sammanfattning : Abstract in EnglishTitle: Berries under pressure. A systematic review of randomized controlled trials of the effect of Aronia melanocarpa on blood pressure in generally healthy adults. LÄS MER

 3. 3. Prisskillnader på bostadsrättsmarknaden - Lockpris eller felvärdering?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Nhat Jonny Lam; Alexander Otelea; [2021]
  Nyckelord :Utropspris; slutpris; mäklare; regressionsanalys; lockpris; felvärdering; förankringseffekt; principal-agent; heterogenitet; befolkningsmängd; prisutveckling List price; transaction price; realtor; regression analysis; underpricing; misevaluation; anchoring; heterogeneity; population; price growth; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : On the Swedish real estate market, it is not uncommon for the transaction price to drastically exceed the list price. Consequently, a debate has emerged regarding what the drastic price difference is caused by. It is often discussed if the price difference is a result of underpricing by the realtor. LÄS MER

 4. 4. How to organize companies to prepare for growth while maintaining the ability to be innovative

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Amelia Lembke; Christian Aguayo; [2021]
  Nyckelord :Corporate Entrepreneurship; Entrepreneurial Orientation; Organizational Structure; Growth; Intraprenörskap; Entreprenöriell orientering; Organisationsstruktur; Tillväxt;

  Sammanfattning : It is important for organizations to enforce corporate entrepreneurship in order to enable innovation and growth which can lead to more job opportunities and economic growth. Enforcing corporate entrepreneurship during growth is difficult and much of the current research contradicts each other by saying that growth is handled by formalizing and structuring while corporate entrepreneurship is enforced by having a simple and loose organization. LÄS MER

 5. 5. Från glass ceiling till glass cliff i Sverige - en myt eller ett fenomen? : En kvantitativ studie om heterogeniteten i svenska bolagsstyrelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Gustav Landberg; Ali Sayed; [2021]
  Nyckelord :Heterogeneity; Glass cliff; Appointment; Board of directors; Difference-in-difference DID ; Heterogenitet; Glass cliff; Rekrytering; Styrelseledamöter; Difference-in-difference DID ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnors representation i styrelsen har varit en aktuell fråga som länge diskuterats i det svenska samhället och om det borde införas en kvoteringslag. Sverige är ett av de mest jämställda länder Europa, trots det finns markanta gap i kvinnors representation bland de ledande positionerna. LÄS MER