Sökning: "heterogenitet"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet heterogenitet.

 1. 1. Prisskillnader på bostadsrättsmarknaden - Lockpris eller felvärdering?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Nhat Jonny Lam; Alexander Otelea; [2021]
  Nyckelord :Utropspris; slutpris; mäklare; regressionsanalys; lockpris; felvärdering; förankringseffekt; principal-agent; heterogenitet; befolkningsmängd; prisutveckling List price; transaction price; realtor; regression analysis; underpricing; misevaluation; anchoring; heterogeneity; population; price growth; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : On the Swedish real estate market, it is not uncommon for the transaction price to drastically exceed the list price. Consequently, a debate has emerged regarding what the drastic price difference is caused by. It is often discussed if the price difference is a result of underpricing by the realtor. LÄS MER

 2. 2. “Många är så duktiga att de pratar [engelska] på raster” : en kvalitativ studie om lärares uppfattning om extramural engelska och dess påverkan på engelskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jovana Gardovic; Emelie Pennerup Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Lärarens uppfattning; engelskundervisning; årskurs fyra till sex; vardagsnära innehåll; extramural engelska;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra lärares uppfattning av ett för eleven vardagsnära innehåll, och dess möjligheter och utmaningar i engelskundervisning. Studien har en kvalitativ ansats, då den ämnar undersöka lärares uppfattningar. LÄS MER

 3. 3. Kvinnlig könsstympning - En litteraturöversikt om kvinnlig könsstympning och kvinnornas erfarenheter av defibulation och klitorisrekonstruktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Ina Edvardsson; [2020-08-14]
  Nyckelord :Kvinnlig könsstympning; FGM C; kvinnors erfarenheter; defibulation; klitorisrekonstruktion; Female genital mutilation; FGM C; women´s experiences; defibulation; clitoral reconstruction;

  Sammanfattning : Background: Female genital mutilation (FGM/C) is a global public health problem that violates the human rights, as stated in the Universal Declaration of human rights by the United Nations. Despite the major health problems that occurs as a consequence of FGM/C is the area sparsely researched. LÄS MER

 4. 4. Enhancing interoperability for IoT based smart manufacturing : An analytical study of interoperability issues and case study

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Yujue Wang; [2020]
  Nyckelord :Internet-of-Things IoT ; Interoperability; Industry 4.0; FIWARE Generic Enabler; Cyber Physical Systems CPS ; Smart Manufacturing; Internet-of-things IoT ; Interoperabilitet; Industry 4.0; FIWARE Generic Enabler; Cyber Physical Systems CPS ; Smart tillverkning;

  Sammanfattning : In the era of Industry 4.0, the Internet-of-Things (IoT) plays the driving role comparable to steam power in the first industrial revolution. IoT provides the potential to combine machine-to-machine (M2M) interaction and real time data collection within the field of manufacturing. LÄS MER

 5. 5. Identitetsskapande vid byte från grundskola till grundsärskola : hos elever med autism som inte tillhör särskolans målgrupp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Linda Boström Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Integrering; stigmatisering; autismspecifik kompetens; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som, med en kritisk ansats och genom intervju med vårdnadshavare, har gett en ökad förståelse för vad ett skolbyte från grundskolan till grundsärskolan kan innebära för elever med autism, utan utvecklingsstörning. Fokus har dels varit på deras mående och syn på sig själva i relation till lärmiljön i de aktuella skolformerna, dels på vad som har lett fram till att deras vårdnadshavare har fattat ett beslut om att flytta sitt barn till grundsärskolan. LÄS MER