Sökning: "förankringseffekt"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet förankringseffekt.

 1. 1. Prisskillnader på bostadsrättsmarknaden - Lockpris eller felvärdering?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Nhat Jonny Lam; Alexander Otelea; [2021]
  Nyckelord :Utropspris; slutpris; mäklare; regressionsanalys; lockpris; felvärdering; förankringseffekt; principal-agent; heterogenitet; befolkningsmängd; prisutveckling List price; transaction price; realtor; regression analysis; underpricing; misevaluation; anchoring; heterogeneity; population; price growth; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : On the Swedish real estate market, it is not uncommon for the transaction price to drastically exceed the list price. Consequently, a debate has emerged regarding what the drastic price difference is caused by. It is often discussed if the price difference is a result of underpricing by the realtor. LÄS MER

 2. 2. Fake news : Kan korrekt information motverka lögner?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Eriksson; Anastasiya Afanaseva; [2018]
  Nyckelord :fake news; fact checking; anchoring; confirmation bias; priming; falska nyheter; faktagranskning; förankringseffekt; konfirmeringsbias; prajming;

  Sammanfattning : Sveriges regering och SÄPO har identifierat fake news som ett hot mot demokratin. I denna studie undersöker vi om fake news påverkar individer, trots att de vid samma tillfälle erhåller korrekt information inom ämnet. Detta gjordes genom en enkätundersökning på studenter vid Uppsala universitet. LÄS MER

 3. 3. Bidrar vår intuition alltid till mer bias?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Henrik Johansson; [2015-06-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka huruvida utsattheten för ”sunk cost-effect” och förankringseffekten ökade vid intuitivt processande jämfört med analytiskt processande. Deltagarna i studien var 78 studedenter vid psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet. Datainsamlingen gjordes genom en pappersenkät. LÄS MER