Sökning: "Utropspris"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Utropspris.

 1. 1. Prisskillnader på bostadsrättsmarknaden - Lockpris eller felvärdering?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Nhat Jonny Lam; Alexander Otelea; [2021]
  Nyckelord :Utropspris; slutpris; mäklare; regressionsanalys; lockpris; felvärdering; förankringseffekt; principal-agent; heterogenitet; befolkningsmängd; prisutveckling List price; transaction price; realtor; regression analysis; underpricing; misevaluation; anchoring; heterogeneity; population; price growth; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : On the Swedish real estate market, it is not uncommon for the transaction price to drastically exceed the list price. Consequently, a debate has emerged regarding what the drastic price difference is caused by. It is often discussed if the price difference is a result of underpricing by the realtor. LÄS MER

 2. 2. Quantifying Beauty : The Implications of Digitalization for the Auction House Industry

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Erika Madebrink; Amanda Malmqvist; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This degree project investigates the impact of digitalization on the auction house industry. The first part of the paper consists of a hedonic regression analysis aiming to deduce the key determinants of art prices and investigate if pricing of art could be improved using mathematics and technology. LÄS MER

 3. 3. Prediktion av huspriser i Falun / Prediction of House Prices in Falun.

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

  Författare :Robin Sollander; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats tillämpas multipel regressionsanalys med syfte attpredikera huspriser i Falun. Data som består av dels priset vid ett antalhusförsäljningar och dels ett antal eventuellt samvarierande förklarandevariabler analyseras. LÄS MER