Sökning: "prisutveckling List price"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden prisutveckling List price.

 1. 1. Prisskillnader på bostadsrättsmarknaden - Lockpris eller felvärdering?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Nhat Jonny Lam; Alexander Otelea; [2021]
  Nyckelord :Utropspris; slutpris; mäklare; regressionsanalys; lockpris; felvärdering; förankringseffekt; principal-agent; heterogenitet; befolkningsmängd; prisutveckling List price; transaction price; realtor; regression analysis; underpricing; misevaluation; anchoring; heterogeneity; population; price growth; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : On the Swedish real estate market, it is not uncommon for the transaction price to drastically exceed the list price. Consequently, a debate has emerged regarding what the drastic price difference is caused by. It is often discussed if the price difference is a result of underpricing by the realtor. LÄS MER

 2. 2. Faktorer hos bostadsrätter som är svåra för fastighetsmäklare att värdera : En undersökning genomförd i en marknad med stigande priser

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Sarah Eklöf; Jenny Lindhagen; [2016]
  Nyckelord :condominium; valuation; real estate agent; rising prices; bostadsrätt; värdering; fastighetsmäklare; stigande priser;

  Sammanfattning : Försäljningspriser på den svenska bostadsmarknaden tenderar att i allt högre grad avvika från fastighetsmäklarnas utgångspriser. En förklaring till detta är att fastighetsmäklare inte omedelbart anpassar sig till en stigande prisnivå. LÄS MER