Sökning: "underpricing"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet underpricing.

 1. 1. IPO UNDERPRICING IN THE TECH SECTOR: IMPACT OF THE PROSPECTUS SUMMARY VARIABLES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :André Ricardo da Fonseca Gonçalves; [2018-07-04]
  Nyckelord :IPO; underpricing; prospectus; tech; book-to-market; gross proceeds; underwriter spread; dual-class shares; underwriter reputation;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. När börsintroduceras guldäggen? -En kvantitativ studie över svenska börsnoteringar under en bullmarknad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Meier; Tobias Thorén; [2018-06-25]
  Nyckelord :Börsnotering; konjunktur; abnormal avkastning; OMXS 30;

  Sammanfattning : Syfte/forskningsbidrag: Utforska sambandet mellan datum för börsnotering och bolagenskursutveckling.Teoretiskt perspektiv: Underprissättning, Effektiva marknadshypotesen, Window ofOpportunities Hypothesis, Signaleringsteori, Market for lemons,div. teorier kring ekonomisk cyklikalitet. LÄS MER

 3. 3. Institutional Investor Presence, Underpricing and Flipping Activity - Empirical Findings from Western European Exchanges

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Claes Ekstrand; Jacob Zachrisson; [2018-06-25]
  Nyckelord :underpricing; flipping activity; institutional investors; initial public offering IPO ; signalling theory; agency theory; information asymmetry;

  Sammanfattning : Purpose: This undergraduate thesis examines IPO pre-market demand as a predictor of total institutional investment (pre-IPO institutional owners maintaining their stake + institutional allocation). It also aims to investigate institutional owners’ effect on underpricing and overall flipping. LÄS MER

 4. 4. IPOs on the Swedish Market : An investigation of underpricing and long-term underperformance on Nasdaq OMX Stockholm

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Anton Överli; Anton Wiklund; [2018]
  Nyckelord :Underpricing; Long-run performance; IPO underpricing in Sweden; Nasdaq OMX Stockholm;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Nynotering: Private Equity eller icke, det är frågan : En kvantitativ studie av nynoteringars prestation på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Albin Eriksson; Björn Åkerström; [2018]
  Nyckelord :IPO; Ownership structure; Long-run abnormal returns; Underpricing; Marknadsnotering; IPO; Ägandestruktur; Långsiktig abnormal avkastning; Underprissättning;

  Sammanfattning : Studien avsåg studera Private Equity-ägda och icke Private Equity-ägda nynoteringars långsiktiga avkastning. Med hjälp av bakomliggande faktorer så som ägarstruktur, underprissättning, marknadsvärde, storlek på nynotering, ålder, bransch samt heta och kalla marknader, identifierades om det fanns skillnader och vad de i så fall kunde bero på. LÄS MER