Sökning: "anchoring"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade ordet anchoring.

 1. 1. The Role of Consultants in Translating Agility-An Actor Network Approach to Consultancy in a Management Trend

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Mathias Börtin; Gustav Jönsson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Agility; Implementation; Consultants; Translation; Spokesmen; Black box;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Anchoring and CO2 – the possibilities and barriers in reducing emissions - A case study on the Port of Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Josefine Kristiansson; Ludvig Wall; [2021-06-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Prisskillnader på bostadsrättsmarknaden - Lockpris eller felvärdering?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Nhat Jonny Lam; Alexander Otelea; [2021]
  Nyckelord :Utropspris; slutpris; mäklare; regressionsanalys; lockpris; felvärdering; förankringseffekt; principal-agent; heterogenitet; befolkningsmängd; prisutveckling List price; transaction price; realtor; regression analysis; underpricing; misevaluation; anchoring; heterogeneity; population; price growth; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : On the Swedish real estate market, it is not uncommon for the transaction price to drastically exceed the list price. Consequently, a debate has emerged regarding what the drastic price difference is caused by. It is often discussed if the price difference is a result of underpricing by the realtor. LÄS MER

 4. 4. Hur sannolikt är ”sannolikt”? - Ett kvasi-experiment om kognitiva bias i underrättelsetjänsten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hanin Alak; Julia Svensson; [2021]
  Nyckelord :Intelligence; analysis; cognitive bias; estimates of probability; framing; anchoring; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studies on cognitive psychology have shown that estimates of probability are influenced by the way in which semantic and numeric information is presented to us – so called framing bias. Further, studies on intelligence populations have indicated that bias is present in the analytic work. LÄS MER

 5. 5. Revisionsutskott - Lagreglering eller självreglering?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zeinab Amani; Frank Gori; Kevin Titikic; [2021]
  Nyckelord :Audit committee; Legal regulation; Self-regulation; Comply or explain; Corporate governance.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Audit Committee - Legal regulation or self-regulation? Seminar date: 2021-01-15 Course: FEKH69, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC or ECTS-cr) Authors: Zeinab Amani, Frank Gori, Kevin Titikic Advisor: Karin Jonnergård Key words: Audit committee, Legal regulation, Self-regulation, Comply or explain, Corporate governance. Purpose: The thesis intends to examine and analyze the arguments put forward by relevant parties in the debate for and against legal regulation versus self-regulation of audit committees. LÄS MER