Sökning: "anchoring"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade ordet anchoring.

 1. 1. DIVISIONEN – FÖR EN FARLIGARE ARMÉ : En studie om möjligheter och utmaningar med att återinföra divisionsnivån ur ett arméperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Stefan Andersson; Jonas Norlander; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; army; division; organization; complexity; flexibility; Försvarsmakten; armén; division; fördelning; organisation; komplexitet; flexibilitet;

  Sammanfattning : Den svenska armén förbereder tillväxt i enlighet med Försvarsberedningens rapport Värnkraft och Försvarsmaktens budgetberäkningar. Tillväxten inkluderar ett återinförande av en ledningsnivå mellan brigaderna och arméstaben - Divisionsnivån. LÄS MER

 2. 2. Klimatanpassning i fysisk planering : Tillämpningsbar policy ur planerares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Ebba Sundell; [2020]
  Nyckelord :Klimatanpassningspolicy; Kommunala tjänstemän; Handlingsutrymme diskretion ; Policyanalys; Närbyråkrati;

  Sammanfattning : Studien analyserar planerares arbete med klimatanpassningspolicy, i en svensk kommunkontext, genom undersökning av planerares resonemang om policyutformning, vilket handlingsutrymme det ger planerare samt utmaningar som påverkar kommunalt klimatanpassningsarbete. Med avstamp i planerarnas resonemang, som framgått under intervjustudier, tidigare forskning samt vetenskaplig teoretisk förankring genom policyanalys och närbyråkratiskt teori, identifieras tillämpningsbar policy. LÄS MER

 3. 3. Surface mounting for outdoor furniture : Development of a standardized and modularized anchoring detail

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emelie Jansson; Miriam Sandberg Salach; [2020]
  Nyckelord :Ytmontering; markförankring; modularisering; design för tillverkning och montering;

  Sammanfattning : Lappset Group Ltd är världsledande inom utvecklandet av lekpark-, utegym- och parkutrustning och säljer produkter med hög kvalitet, säkerhet och smakfull design. I och med de uppkomna svårigheterna som grävning medför i installationen under vinterhalvåret i det nordiska klimatet har en ny trend identifierats, ytmontering. LÄS MER

 4. 4. Psykologiska fallgropar i rådgivningsprocessen : En kvalitativ studie om anchoring och framing ur ett rådgivarperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Kasper Karlsson; Maria Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Behavioral finance; anchoring; framing; cognitive biases; financial advice; advisory process; Beteendefinans; anchoring; framing; psykologiska fallgropar; finansiell rådgivning; rådgivningsprocessen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Finansiellt beslutsfattande är en central del i den finansiella rådgivningen gentemot privatpersoner och det gemensamma branschorganet SwedSec har uppmärksammat psykologiska fallgropars roll i den finansiella rådgivningen. Den finansiella rådgivarens roll är att, bland annat, hjälpa sina kunder hantera de psykologiska fallgropar de kan råka ut för vid investeringar. LÄS MER

 5. 5. The rent negotiation process and retail rents : The gap between retail and real estate owners in a transforming market

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Filip Gyllenberg; Johan Koppfeldt; [2020]
  Nyckelord :Rent negotiation; Retail; E-commerce; Anchoring; Rational expectations; E-handel; Anchoring; Rationella förväntningar;

  Sammanfattning : This study aims to examine what factors retailers and real estate owners deem important in the process of determining expected rent levels in today's climate within retail where e-commerce is growing at a quick pace. The elements of the research questions stand on the foundation of the theory of rational expectations as well as the theory of anchoring. LÄS MER