Sökning: "lockpris"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet lockpris.

 1. 1. Prisskillnader på bostadsrättsmarknaden - Lockpris eller felvärdering?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Nhat Jonny Lam; Alexander Otelea; [2021]
  Nyckelord :Utropspris; slutpris; mäklare; regressionsanalys; lockpris; felvärdering; förankringseffekt; principal-agent; heterogenitet; befolkningsmängd; prisutveckling List price; transaction price; realtor; regression analysis; underpricing; misevaluation; anchoring; heterogeneity; population; price growth; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : On the Swedish real estate market, it is not uncommon for the transaction price to drastically exceed the list price. Consequently, a debate has emerged regarding what the drastic price difference is caused by. It is often discussed if the price difference is a result of underpricing by the realtor. LÄS MER

 2. 2. Varför förekommer lockpriser?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Carl Johan Enegren; [2017]
  Nyckelord :Bostadsrätt; hedonisk värdering; regressionsanalys; lockpris; utgångspris; asymmetrisk information; condominium; hedonic valuation; regression analysis; asking price; asymmetric information; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På Göteborgs bostadsrättsmarknad har man under många år observerat bostadsrättsförsäljningar till rekordhöga prisnivåer. Utgångspriserna på bostadsrätter har inte varit med om samma prisutveckling, vilket bidragit till diskussion kring fenomenet lockpriser. LÄS MER

 3. 3. Budgivning och lockpriser: En studie om skillnaden mellan utgångspris och slutpris

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Evelyn Demir; [2016]
  Nyckelord :Bidding; start price; sale price; price to catch customers; Budgivning; utgångspris; slutpris; lockpris;

  Sammanfattning : Skillnaden mellan det marknadsförda priset och försäljningspriset är något media under de senaste åren och än idag gärna riktar fokus mot. Fastighetsmäklare påstås använda sig av lockpriser vid marknadsföring av objekt till salu. År 2015 nådde man rekordsiffror för antalet anmälningar till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). LÄS MER

 4. 4. Accepterat pris: -En studie om bakgrunden till införandet och om syftet uppnåtts och hålls än idag?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Carl-Henrik Bergroth; Zandra Karlsson; [2014]
  Nyckelord :accepted price; specially reduced price; condominiums; Stockholm inner city; Real estate statistics; metropolitan agreement; accepterat pris; lockpris; utgångspris; bostadsrätter; Stockholms innerstad; mäklarstatistik;

  Sammanfattning : The great debate topic in media and among real estate agents in spring 2011 wasspecially reduced prices. Specially reduced prices means that a property is advertised at a considerably lower price than the evaluated current market value of the property. This is to attract more bidders in a potential bidding. LÄS MER

 5. 5. Accepterat pris: -En studie om bakgrundentill införandet och om syftet uppnåtts ochhålls än idag?

  M1-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Zandra Karlsson; Carl-Henrik Bergroth; [2014]
  Nyckelord :accepted price; specially reduced price; condominiums; Stockholm inner city; Real estate statistics; metropolitan agreement; accepterat pris; lockpris; utgångspris; bostadsrätter; Stockholms innerstad; mäklarstatistik;

  Sammanfattning : Våren 2011 var det stora debattämnet i media, bland konsumenter och hos fastighetsmäklarelockpriser. Med lockpris avses att en bostad annonseras till ett väsentligt lägre pris än detbedömda marknadsvärdet på bostaden. Motivet var att locka till sig fler spekulanter till eneventuell budgivning. LÄS MER