Sökning: "slutpris"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet slutpris.

 1. 1. Prisskillnader på bostadsrättsmarknaden - Lockpris eller felvärdering?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Nhat Jonny Lam; Alexander Otelea; [2021]
  Nyckelord :Utropspris; slutpris; mäklare; regressionsanalys; lockpris; felvärdering; förankringseffekt; principal-agent; heterogenitet; befolkningsmängd; prisutveckling List price; transaction price; realtor; regression analysis; underpricing; misevaluation; anchoring; heterogeneity; population; price growth; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : On the Swedish real estate market, it is not uncommon for the transaction price to drastically exceed the list price. Consequently, a debate has emerged regarding what the drastic price difference is caused by. It is often discussed if the price difference is a result of underpricing by the realtor. LÄS MER

 2. 2. List prices in Icelandic residential property sales - A strategic tool for achieving higher sales price or shorter time-on-market?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Alexandra Hansson; Felicia Johansson; [2021]
  Nyckelord :List price; sales price; real estate brokers; hedonic pricing model; duration model; pricing strategies; anchoring effect; trade-off; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In recent years, Iceland has experienced a growing demand for residential housing and the average square-meter price for apartments and single-family homes in the Capital Region has almost doubled between 2010 and 2019. Property sales in Iceland are most commonly intermediated by real estate brokers and the sales process stands in contrast to other Nordic countries, since it involves a bidding procedure with sealed, or secret, bids. LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan belåningsgrad och kvadratmeterpris i bostadsrättsföreningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Bodin; Niclas Vestlund; [2020-07-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines how the loan-to-value ratio and monthly fee in tenant-owner associations affectthe sale price during the calendar year 2019 on tenant-owner rights in the municipality of Gothenburg.The research question is as follows: Do buyers in the housing market take the increased risk associatedwith higher loan-to-value ratios in tenant-owner associations into account through an adjusted saleprice, and how is the monthly fee affected by a higher loan-to-value ratio? The sale price and fee aretaken into account per square meter to ease the comparisons between different apartments. LÄS MER

 4. 4. An analysis of how variables andhome styling affect housing prices

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Jenny Cheng; Andreas Valdmaa; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Based on the growing interest for home styling and earlier psychological scientific evidence, this study examines how home styling and other variables affect the final price of condominiums in Uppsala. Using multiple linear regression and different statistics, seven different models are analyzed in order to determine whether or not home styling is an influencing factor. LÄS MER

 5. 5. Hur värderas bostadsavgiften i olika räntelägen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Carmesten; Tom Jörlén; [2018]
  Nyckelord :Prisutveckling; månadsavgift; bostadsrätt; diskonteringsränta; regressionsanalys.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Bostadsmarknaden i Sverige har under de senaste åren haft en kraftig tillväxt och ränteläget har ändrats radikalt. När det kommer till bostadsvärdering finns det flera faktorer som spelar in, och denna uppsats ämnar till att undersöka månadsavgiftens påverkan på slutpriset samt försöka förklara hur värderingen av avgiften på en bostad förändras när ränteläget ändras. LÄS MER