Sökning: "Bostadsmarknad"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade ordet Bostadsmarknad.

 1. 1. Utveckling av sparapplikation : En fallstudie om hur man utvecklar en applikation som påverkar människans kognitiva beteende

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Nicole Othman; Adrian Zakir; [2019]
  Nyckelord :Application; Prototype; Human cognition; Usability test; Motivation; Gamification; Applikation; Prototyp; Mänsklig kognition; Användbarhetstest; Användarupplevelse; Motivation; Spelifiering;

  Sammanfattning : Hos flertalet människor finns en önskan om ett eget sparande, för långsiktiga såväl som kortsiktiga mål. Ser man till dagens bostadsmarknad och i synnerhet Stockholms län, kan det vara svårt för unga vuxna att ta sig in på bostadsmarknaden till följd av att det krävs att man ska ha sparat ihop till en kontantinsats. LÄS MER

 2. 2. Factors that influence condominium pricing in Stockholm: A regression analysis : A regression analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Elin Dai; Lara Güleryüz; [2019]
  Nyckelord :Linear regression; housing; housing market; regression analysis; Regressionsanalys; linjär regression; bostadsmarknad; bostadsprissättning;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine which factors that are of significance when forecasting the selling price of condominiums in Stockholm city. Through the use of multiple linear regression, response variable transformation, and a multitude of methods for refining the model fit, a conclusive, out of sample validated model with a confidence level of 95% was obtained. LÄS MER

 3. 3. Den ekonomiska politiken begränsar flyttviljan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jakob Gustafsson; Eric Lagerlöf; Daniel Bokhari Friberg; [2019]
  Nyckelord :Transaktionskostnad; Ekonomisk politik; Ränta; Amorteringskrav; Uppskov; Reavinstbeskattning; Flyttkedjor; Lock-in-effekt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Den ekonomiska politiken begränsar flyttviljan Seminariedatum: 2019-05-27 Ämne/kurs: FF321F Författare: Daniel Bokhari Friberg, Eric Lagerlöf och Jakob Gustafsson Handledare: Martin Grander Nyckelord: Transaktionskostnad, ekonomisk politik, ränta, amorteringskrav, uppskov, reavinstbeskattning, flyttkedjor, lock-in-effekt. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som påverkar äldre människors benägenhet att flytta samt vilken effekt den nuvarande ekonomiska politiken har på den svenska bostadsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Analys av bruksvärdessystemet : En undersökning i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Elisabet Gelotte; [2019]
  Nyckelord :bruksvärdessystemet; hyressättning; bostadspolitik; bostadsmarknad; Uppsala;

  Sammanfattning : Det svenska hyressättningssystemet, bruksvärdessystemet, har under flera år varit föremål för kritik. Detta till följd av en påtaglig bostadsbrist i storstadsregionerna, som främst tagit sig uttryck i form av brist på hyresrättsbostäder i allmänhet och billiga sådana i synnerhet. LÄS MER

 5. 5. Hus i Stockholm eller Stockholmshus? : En studie av Stockholms bostadspolitiska spjutspetsprojekt ”Stockholmshusen” under skilda stadshusmajoriteters politiska flagg

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Isak Hertzén; [2019]
  Nyckelord :Stockholmshusen; bostadspolitik; Stockholm stad; politisk risk; maktskifte; allmännyttiga bostadsbolag;

  Sammanfattning : “Stockholmshusen” is a project to produce rental housing for the municipality of Stockholm's three public housing companies in a faster and more efficient way. Through a simplified construction process and a collaborative way of working, the main purpose is to reduce construction costs and thereby get lower rental costs for tenants. LÄS MER