Sökning: "Bostadsmarknad"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade ordet Bostadsmarknad.

 1. 1. Destination: boendesegregation? : En kvantitativ studie om samspelet mellan allmännyttan och socioekonomiska villkor i Stockholm 2007–2014

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Olivia Granström Öhman; Ella Coogan Gillinger; [2020]
  Nyckelord :Allmännyttan; ombildningar; social blandning; boendesegregering; gentrifiering;

  Sammanfattning : Sveriges bostadsmarknad har sedan 1900-talet varit i ständig förändring. I samband med politiska mål om att eliminera bostadsbristen i början av 1900-talet skapades allmännyttan, kommunalt ägda fastighetsbolag med mål att administrera och fördela hyresrätter, bygga spekulationsfritt och tillgodose bostad åt alla grupper i befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Avtalsstruktur och risk vid köp av nyproducerade bostadsrätter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Axel Prytz; [2020]
  Nyckelord :Condominium; housing cooperative; tenure; preliminary contract; tenure contract; contract structure; risk; responsibility; contract; force majeure clause; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The housing market in Sweden has had a positive trend since the 1990s. In recent years, the market for newly produced condominiums has changed due to credit restrictions enforced by new legislation. LÄS MER

 3. 3. Realisationsvinstbeskattning och dess påverkan på svenska hushåll

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Annie Jonestad Skog; Julia Dahlin; [2020]
  Nyckelord :Företagsekonomi; fastighetsekonomi; bostadsmarknad; inlåsningseffekter; kapitalvinstskatt; realisationsvinstskatt; rörlighet på bostadsmarknaden;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att få insikt i hur effekterna av realisationsvinstbeskattning påverkar hushållens rörlighet på den svenska bostadsmarknaden i samband med ett bostadsbyte. Studien avser att redogöra grunderna för realisationsvinstbeskattning i Sverige, vilka för- och nackdelar det finns med att beskatta realisationsvinster vid bostadsförsäljningar samt hur realisationsvinstbeskattningen bör utformas för att besvara framtidens utmaningar. LÄS MER

 4. 4. Entrepreneur or Fool : A comparative study of the housing market in Stockholm and London

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Elena Spiroska; Daniel Broman; [2020]
  Nyckelord :Housing market; Housing price; Greater Fool theory; Price mechanism; Entrepreneur; Bostadsmarknad; Bostadspriser; Greater Fool-teorin; Prismekanism; Entreprenör;

  Sammanfattning : During the past few years, the housing price has increased for both Sweden and the United Kingdom, and according to previous studies there can be many reasons for this development. The purpose of this study is to investigate the degree of differences and similarities between two housing markets. LÄS MER

 5. 5. Unga Vuxnas bostadssituation i Stockholm : En utredning av åtgärder för att underlätta inträdet på den ägda bostadsmarknaden

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Lina Eklöv; Matilda Angermund; [2020]
  Nyckelord :Housing market; Home ownership; Mortgage; Young adults; Support programs; Bostadsmarknad; Bostadsägande; Bolån; Unga vuxna; Stödprogram;

  Sammanfattning : Bostadsmarknaden i Stockholm har de senaste åren präglats av hög efterfrågan där trycket på bostäder lett till stigande bostadspriser. Flertalet restriktioner har införts för att stabilisera kredit- och bostadsmarknaden samt dämpa prisutvecklingen. LÄS MER