Sökning: "reflections"

Visar resultat 1 - 5 av 1435 uppsatser innehållade ordet reflections.

 1. 1. En reflekterande studie av improvisation utifrån min egen praktik: Ram och frihet, tystnad, dynamik, personligt uttryck, samspel.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Mari Åkerblom; [2022-01-07]
  Nyckelord :improvisation; fri-improvisation;

  Sammanfattning : In this project I have studied improvisation through my artistic processes and development as an improviser. In six sessions with different frames such as a composition/song, an operatic scene, a keyword, a text has been used as a departure for experiments and improvising in different duos or solo to examine improvisation in different kinds of improvisational contexts. LÄS MER

 2. 2. Äldres tankar och reflektioner att självständigt genomföra 30 second chair stand test i hemmiljö - En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Petter Wik; Joakim Skärlén; [2022]
  Nyckelord :30CST; Hometest; Balance; Elderly; Qualitative analysis;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fall är en bidragande anledning till fallskador som kräver sjukhusvistelse för den äldre populationen. Det finns i dagsläget flera olika balanstest som genomförs i klinik, däremot finns det inget som är undersökt för att tillämpas självständigt i hemmiljö. LÄS MER

 3. 3. Slow Emergency – Urgent Action? Exploring the role of municipal climate emergency statements in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Josefine Henman; [2022]
  Nyckelord :Climate change framings; climate emergency declarations; Swedish municipal climate action; Social Sciences;

  Sammanfattning : In recent years, more than 2000 jurisdictions worldwide have declared a climate emergency, which covers over 1 billion people. While such declarations have been found to have the potential to spark transformative climate action, the scholarly knowledge of this emerging phenomenon remains limited and there is much disagreement about the merits and effects of climate emergency framings. LÄS MER

 4. 4. The Journey to a Realistic Leadership Theory

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Cornelia Cibotaru; Timmie Hansson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Academic literature mainly exposes authentic leadership as a representation of positive traits, values, and intentions. However, there are researchers who argue that it should be studied from another point of view, mainly taking into consideration the dark side of leadership. LÄS MER

 5. 5. Mobility Services and Accessibility to Public and Local Services in Swedish Rural Areas

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Eli Rätväg; [2022]
  Nyckelord :MaaS; mobility-as-a-service; Sweden; rural areas; rural transportation; public service; private car use; accessibility; mobility; local accessibility index; public transportation authorities; PTA;

  Sammanfattning : This report aims to study the difficulties when approaching accessibility and mobility challenges in rural areas and explore how rural areas might have been approached with urban methods. Mobility-as-a-Service (MaaS) is a renowned concept when addressing accessibility and mobility development in both rural and urban areas. LÄS MER