Sökning: "August Strindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden August Strindberg.

 1. 1.   August Strindberg i relation till konstnärliga strömningar: En konsthistorisk analys

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Ulrik-Alexander Lepekhov; [2024]
  Nyckelord :August Strindberg; impressionismen; expressionismen; konsthistorisk översikt;

  Sammanfattning : This study embarks on an art-historical exploration of August Strindberg's connections with various artistic movements, specifically Realism, Post-Impressionism, and Expressionism. It aims to deepen the understanding of the influence these movements had on Strindberg's creative output and how his artistic works, in turn, mirrored and contributed to the development of artistic trends. LÄS MER

 2. 2. Skönlitteratur i klassrummet i 2000-talets gymnasieskola : En systematisk litteraturstudie av urvalet av skönlitteratur i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Johanna Ejdefur; Malin Jakobsson; [2023]
  Nyckelord :Litteraturundervisning; gymnasiet; skönlitteratur; tider; århundraden; svenska och internationella verk; författare; läroplan; LPF94; LGY11;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka användningen av skönlitterära verk i 2000-talets gymnasieskola kopplat till Läroplanerna för de frivilliga skolformerna från 1994 (LPF94) och Läroplanen för gymnasiet från 2011(LGY11) i ämnet svenska. Målet är att undersöka dels hur läroplanernas krav på svenska och internationella verk ser ut i vissa skolor och gymnasieklasser, dels hur läroplanernas skrivelser om skönlitterära verk från olika tider tillgodoses i gymnasieskolan. LÄS MER

 3. 3. Fröken Julie i svenskundervisningen : En kvalitativ studie av svensklärares valda fokusområden och didaktiska tillvägagångssätt med Fröken Julie, samt dramats legitimering och relevans i svenskundervisningen i gymnasiet.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Tina Viinikka; [2023]
  Nyckelord :Fröken Julie; didaktik; de didaktiska grundfrågorna; litteraturdidaktik; svenskämnets konceptioner och legitimering;

  Sammanfattning : August Strindbergs naturalistiska sorgespel Fröken Julie (1888) har varit en återkommande text både under mina universitetsstudier och i gymnasieskolan. Det har väckt min nyfikenhet kring hur svensklärare undervisar med Fröken Julie och varför detta drama ofta används i svenskundervisningen i gymnasiet. LÄS MER

 4. 4. Fröken Julie i svenskundervisningen : En kvalitativ studie av svensklärares valda fokusområden och didaktiska tillvägagångssätt med Fröken Julie, samt dramats legitimering och relevans i svenskundervisningen i gymnasiet.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Tina Viinikka; [2023]
  Nyckelord :Fröken Julie; didaktik; de didaktiska grundfrågorna; litteraturdidaktik; svenskämnets konceptioner och legitimering;

  Sammanfattning : August Strindbergs naturalistiska sorgespel Fröken Julie (1888) har varit en återkommande text både under mina universitetsstudier och i gymnasieskolan. Det har väckt min nyfikenhet kring hur svensklärare undervisar med Fröken Julie och varför detta drama ofta används i svenskundervisningen i gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. "När jag reste bort, kunde man knappt andas i Sverige" : En receptionsanalytiskstudie om två kontroversiella konstnärer – August Strindberg och rapartisten Yasin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Ramzi Raji; [2022]
  Nyckelord :August Strindberg; Yasin; receptionsestetik; litteraturkritik; moral; biografism; arbetarlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur August Strindberg med sin novellsamling Giftas och rapartisten Yasin, enligt dagspressen, utmanat moralen i sin samtid. Ett annat syfte är att samtidigt undersöka hur dagspressen förhåller sig till åtskillnaden mellan verk och person. LÄS MER