Sökning: "August Strindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden August Strindberg.

 1. 1. "När jag reste bort, kunde man knappt andas i Sverige" : En receptionsanalytiskstudie om två kontroversiella konstnärer – August Strindberg och rapartisten Yasin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Ramzi Raji; [2022]
  Nyckelord :August Strindberg; Yasin; receptionsestetik; litteraturkritik; moral; biografism; arbetarlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur August Strindberg med sin novellsamling Giftas och rapartisten Yasin, enligt dagspressen, utmanat moralen i sin samtid. Ett annat syfte är att samtidigt undersöka hur dagspressen förhåller sig till åtskillnaden mellan verk och person. LÄS MER

 2. 2. LÄKARE I LITTERATUREN -EN STUDIE AV LÄKARROLLEN IVERK AV STRINDBERG, TJECHOVOCH IBSEN

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Ludvig Faye-Wevle; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Från 1850-talet fram till sekelskiftet 1900 gjordes en rad medicinska framstegsom förbättrade vård och behandling av patienter. Narkosen introducerades genomanvändning av eter och likaså ökade förståelsen för vikten av sterilitet vid kirurgiska ingrepp,något som minskade antalet postoperativa infektioner. LÄS MER

 3. 3. August Strindberg och "den så kallade Kvinnosaken" : En undersökning av August Strindbergs bidrag till sedlighetsdebatten genom Giftas I och II

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :Strindberg; sedlighetsdebatten; genus; genuskontrakt; manlig backlash;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att materialisera en dröm – på besök i en hjärna med öppen planlösning : En designprocess och möbel inspirerad av August Strindbergs Ett Drömspel

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Jon Dahlström; [2021]
  Nyckelord :möbeldesign; designprocess; teater; August Strindberg; Ett Drömspel; skåp; design; möbelsnickeri; malmstens; Carl Malmsten;

  Sammanfattning : Detta examensarbete tar med er på en resa genom en designprocess. Den började i enenkel fråga om hur jag går tillväga för att utifrån en pjäs göra en möbel, men blev till en djupdykning i mitt eget sätt att arbeta och en psykologisk analys av någon som inte finns. LÄS MER

 5. 5. Ensamheter och gemenskaper : Läsningar av det moderna genombrottets litteratur

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Diana Vallsten; [2021]
  Nyckelord :modern breakthrough; nordic literature; loneliness; communities; discourse; gender; 19th century; marriage; nuclear family; Ibsen; Jacobsen; Tavaststjerna; Benedictsson; Strindberg; Fairclough; det moderna genombrottet; nordisk litteratur; ensamhet; gemenskap; diskurs; kön; 1800-tal; äktenskap; kärnfamilj; Ibsen; Jacobsen; Tavaststjerna; Benedictsson; Strindberg; Fairclough;

  Sammanfattning : In this essay I perform readings of five influential literary works of the Modern Breakthrough in Nordic literature: Et dukkehjem (1879) by Henrik Ibsen, Niels Lyhne (1880) by Jens Peter Jacobsen, Barndomsvänner (1886) by Karl August Tavaststjerna, Fru Marianne (1887) by Victoria Benedictsson, and Ensam (1903) by August Strindberg. My aim is to identify and analyze discourses of loneliness and community. LÄS MER