Sökning: "misevaluation"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet misevaluation.

 1. 1. Prisskillnader på bostadsrättsmarknaden - Lockpris eller felvärdering?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Nhat Jonny Lam; Alexander Otelea; [2021]
  Nyckelord :Utropspris; slutpris; mäklare; regressionsanalys; lockpris; felvärdering; förankringseffekt; principal-agent; heterogenitet; befolkningsmängd; prisutveckling List price; transaction price; realtor; regression analysis; underpricing; misevaluation; anchoring; heterogeneity; population; price growth; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : On the Swedish real estate market, it is not uncommon for the transaction price to drastically exceed the list price. Consequently, a debate has emerged regarding what the drastic price difference is caused by. It is often discussed if the price difference is a result of underpricing by the realtor. LÄS MER

 2. 2. HQ-kraschen : en fallstudie av HQ Banks och KPMG:s kriskommunikation

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linus Sandin; [2015]
  Nyckelord :Crisis; Communication; Legitimation; Situational Crisis Communication Theory; Image Repair Theory; Financial sector; Kris; Kommunikation; Legitimering; Situational Crisis Communication Theory; Image Repair Theory; Finanssektor;

  Sammanfattning : 2010 kraschade HQ Bank till följd av en felvärdering i bankens tradingavdelning. Därefter cirkulerade banken och revisionsföretaget KPMG i media. Syftet med denna uppsats är att bidra till diskussionen kring legitimering och redovisningsteori genom att analysera kriskommunikation i finanssektorn. LÄS MER

 3. 3. Book-to-Market Effect and Fama French Model in Bear – Bull Markets

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Oguz Ersan; [2008]
  Nyckelord :Asset Pricing Models; Bear - Bull Markets; Fama French Three Factor Model; Book-to-Market Effect;

  Sammanfattning : Book-to-market Effect is one of the facts that cannot be explained by market factor in CAPM. The premium between the returns on high and low B/M portfolios is asserted to be the compensation for the associated risk, therefore HML risk factor was formed in order to capture the risk premium in the studies of Fama and French (1992, 1993, 1996). LÄS MER